PST-sjefen får forelegg for brudd på våpenloven

Spesialenheten gir PST-sjef Hans Sverre Sjøvold et forelegg på 50.000 kroner etter brudd på våpenloven. PST-sjefen oppbevarte skytevåpen ulovlig i flere år.

PST sjef Hans Sverre Sjøvold må ut med 50.000 kroner for å ha brutt våpenloven.

Det bekrefter fungerende sjef for Spesialenheten, Liv Øyen, overfor VG.

– Sjøvold erkjenner de faktiske forhold og vil vedta forelegget, sier advokat Christian B. Hjort på vegne av Sjøvold.

Spesialenheten startet etterforskningen i november etter at VG avslørte at Sjøvold gjennom flere år oppbevarte tre skytevåpen uten at de var registrert på ham. Sjøvold fikk våpnene fra en enke etter at hennes mann døde i 2008.

– Han mottok disse våpnene fra enken til en avdød venn og skulle ha innlevert våpnene til politiet umiddelbart, men de har blitt liggende. Våpnene har ikke vært i bruk, og Sjøvold har ikke hatt noen ammunisjon til våpnene. Sjøvold beklager sitt sommel med å innlevere dem, sier advokaten.