Norge ble med i EUs felles innkjøpsordning for medisiner tre dager for sent

Norge ble hasteinnmeldt i EUs felles innkjøpsordning for legemidler tre dager for sent til å bli med på kjempebestillinger av smittevernutstyr og respiratorer.

Norge ble med i EUs felles innkjøpsordning for medisiner og medisinsk utstyr for sent til å bli med på to store bestillinger av smittevernutstyr og respiratorer.

Norge ble tilsluttet ordningen 20. mars. Tre dager tidligere hadde EU satt i gang to bestillinger av smittevernutstyr og respiratorer, som var åpen for land som hadde underskrevet avtalen innen denne datoen, opplyser en talsmann i EU-kommisjonen til Investigate Europe og Stavanger Aftenblad.

Han utelukker ikke at det kan bli satt i gang flere bestillinger, men foreløpig er det ingen planer om flere innkjøpsrunder.

Ordningen ble til i 2014. Allerede i 2017 slo EU fast at Norge kunne tiltre, ifølge dokumenter Investigate Europe har fått tilgang til.

27. februar i år gjenopptok den norske EU-delegasjonen prosessen for å bli med i innkjøpsordningen. Dagen før ble det første koronatilfellet registrert i Norge.

– Beklageligvis har prosessen vært forsinket fra vår side, men vi er nå klare til å starte prosessen igjen, het det i en melding fra Norge til sekretariatet for EUs felles innkjøp av medisiner og medisinsk utstyr.

– Saken har vært til vurdering i Norge og flere andre land som har tiltrådt etter hvert, og med koronapandemien er avtalen blitt ytterligere aktualisert, svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

Fordelene med å kunne delta i felles innkjøp er «blitt tydeliggjort av det pågående utbruddet av covid-19», skriver hun.