Norge

Annenhver dag med inne- og uteskole. Slik planlegger skolene for å ta imot flere elever.

Neste uke skal alle skoler åpne igjen. Men for mange vil det bli en helt annerledes skolehverdag.

Rektor Audun Aardal ved Årvoll skole forteller om hektiske dager med forberedelser. Olav Olsen

 • Frøydis Braathen
  Journalist
 • Ingeborg Moe
  Journalist

På skolene har det vært høy aktivitet denne uken, og lite tyder på at det blir mindre å gjøre de neste dagene. Torsdag kveld ble det klart at alle elevene skal tilbake til skolen allerede på mandag.

En svært glad kunnskapsminister Guri Melby (V) sa alle skoler skal åpne i løpet av neste uke.

Det gjelder både grunnskole og videregående skole. Men det er liten tvil om at noen skoler strever mer med å få alle på plass enn andre.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) vil ha elevene tilbake neste uke. Ketil Blom Haugstulen

Skolene må finne løsninger

– Noen skoler er klare for å åpne alt mandag. Andre vil trenge mer tid. Det vil være opp til kommunene og skolene når i løpet av neste uke de kan åpne. Det kan være skoler hvor ikke alle får tilbud om å være fysisk til stede neste uke. Men alle skal få vite når de skal på skolen, sa Melby.

På spørsmål om hva skoler med mange elever og dårlig plass skal gjøre, sa Melby at skolene og kommunene må bruke «lokalt skjønn» for å finne løsninger.

– Noen vil bruke andre lokaler, noen vil ha uteskole, noen vil bytte på hvem som er på skolen. Vi har tillit til at den enkelte skole vil finne gode løsninger.

Kunnskapsministeren sa også at noen skoler vil måtte tilby en kombinasjon av hjemmeskole og fysisk skole fremover.

Men hun pekte på at Folkehelseinstituttet har laget en ny smitteveileder for skolene som skal gi større fleksibilitet. Dette gjelder blant annet størrelsen på såkalte kohorter, altså faste grupper med barn som kan være sammen.

Hensikten med gruppene er å hindre smittespredning. gjøre det enklere å spore opp smittede dersom noen blir syke og unngå at hele skolen må stenge.

Myker opp reglene

I den første smitteveilederen fra 20. april skulle disse faste gruppene følge lærernormen, det vil si 15 barn per voksen for de yngste, og 20 for ungdomsskole og videregående.

Nå mykes disse reglene opp og skolene får større mulighet til å vurdere hvor store de skal være. De nye reglene sier at «det kan åpnes for noe større kohorter» og at størrelsen kan «tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Men de må sikre at må alltid sikre at de overholder kravet om én meters avstand over alt.

Den opprinnelige veilederen skapte også forvirring om også uteleker skulle vaskes. Nå står det eksplisitt at uteleker ikke trenger å vaskes og at viruset blir inaktivtert av sollys.

Myndighetene har også lagt inn et punkt om hvordan høstens førsteklassinger skal tas i mot når de skal besøke skolen sin før sommerferien. De bør ikke være mer enn 50 av gangen.

Må organisere alt på nytt

Audun Aardal, rektor ved Årvoll skole i Oslo, forteller at de har jobbet med å forberede seg på ulike scenarioer.

– Når skolen skal åpne for alle elevene opp til 10. klasse, må vi organisere alt på nytt. Vi må tenke inndeling av dagen for ulike grupper og mye uteskole. Ulike grupper med elever må nok starte til ulike tider. Kanskje blir det ute- og inneskole annenhver dag, sier Aardal.

Andre skoler Aftenposten har vært i kontakt med, forbereder seg på lignende scenarioer:

 • Elevene rullerer mellom uteskole, hjemmeskole (for de eldste elevene) og klasseromsundervisning hver tredje dag.
 • Elevene starter til ulike tider.
 • Skoledagen blir inndelt i inneskole og uteskole for ulike grupper.

Ombygging gir ekstra utfordringer

Ellen Sundby, rektor ved Vestli skole i Oslo, sier at de vil gjøre færrest mulig endringer for 1.–4. klasse, men at de andre klassetrinnene må veksle mellom uteskole, hjemmeskole og undervisning i klasserom.

– 1.–4. klasse har kommet inn i en god rytme. De er fortsatt små og har større behov for forutsigbarhet, så vi tenker ikke å gjøre endringer blant de elevene. Men vi må dele inn de andre elevene i ulike grupper, sier Sundby.

Hun forteller at skolen har noen ekstra utfordringer på grunn av ombygging av skolen. Alle elevene holder derfor til i paviljonger.

– Vi har kun 21 en klasserom på 21 klasser, og vi har ingen spesialrom som gymsal eller sløydrom. Derfor må vi nok dele klassene inn i tre større grupper, som kan fordele seg i klasserommene en dag, ha uteskole og hjemmeskole andre dager, sier Sundby.

Tar i bruk alle spesialrom

Bente Klara Kvam, rektor på Grindbakken skole, sier de også vil dele opp elevene i grupper som har inne- og uteskole, mest sannsynlig en halv dag inne og en halv dag ute.

– Dette gjelder i utgpunktet kun 1.–4. trinn. Alle trinn vil også ha en hel dag med uteskole utenfor skolens område. Vi har ikke lagt opp til at noen skal ha hjemmeskole. Vi må nok dele opp klassene og ta i bruk spesialrommene vi har, sier Kvam.

Rektor Audun Aardal sjekker et av klasserommene torsdag formiddag. Olav Olsen

– Vi blir veldig sårbare

På Årvoll skole har rektor Aardal kalt inn til et møte torsdag kveld for ledelsen ved skolen, for at de kan sette i gang med forberedelsene.

– Uansett hvordan dette blir må vi bruke alt vi har av ansattressurser og blir veldig sårbare hvis noen av de ansatte blir syke. Jeg synes det er merkelig at ikke regjeringen forstår at denne måten å drive skole på er mer ressurskrevende og gir oss ekstra midler, sier Aardal.

Han understreker at de uansett skal gjøre så de godt de kan for at elevene får en god start.

– Vi gleder oss til å se elevene igjen, sier Aardal.

Avgangselevene på plass mandag

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo er glad for at regjeringen nå åpner for å få elevene tilbake på skolen og at kommunene får handlingsrom til å få en god gjenåpning.

I Oslo legger hun opp til at 10. trinn og tredje klasse på videregående skole begynner alt mandag, og at resten bør være på plass senest onsdag.

– Men jeg understreker at vi nettopp har fått disse nyhetene og det kan bli behov for justeringer.

– Handlingsrommet betyr veldig mye for skolene som nå kan planlegge for at flest mulig skal kunne starte opp så raskt som mulig, sa Thorkildsen torsdag kveld.

Hun er trygg på at Osloskolen vil klare å gi elevene et godt tilbud i dagene fremover.

– Men, alle må være klar over at det blir ikke den samme skolen de forlot som de nå kommer tilbake til. Vi må være forberedt på at skoledagen frem til sommerferien vil være en kombinasjon av klasseromsundervisning, uteskole og hjemmeskole med mer selvstendig arbeid. Dette vil avhenge av regjeringens veileder for smittevern.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Koronaviruset

Koronaviruset

 1. KRONIKK

  Slik ligger vi an: Dette er utfordringene med koronavaksinene

 2. DEBATT

  Jeg er en av de såkalte «festdeltagerne» fra Oslo vest

 3. VERDEN

  Turkmenistan melder om null smittede, uten å bli trodd

 4. OSLOBY

  Nytt koronatiltak på populær badeplass: – Jeg fatter ikke hvorfor de ikke har gjort dette før

 5. ØKONOMI

  Stine Grøndal Sesseng gledet seg til å jobbe på kontoret. Så kom kontrabeskjeden.

 6. ØKONOMI

  Konkurransetilsynet følger med på munnbindprisene – vil ikke sette pristak