Norge

Fylkesmannen overlater plastpelletsmysterium til politiet

Store mengder plastpellets ligger spredt på strendene på begge sider av Oslofjorden, men Fylkesmannen greier ikke å finne synderen. Nå overtar politiet.

Store mengder plastpellets ligger spredt på strendene på begge sider av Oslofjorden. Fylkesmannen i Oslo og Viken har i flere uker forsøkt å finne synderen, men uten å lykkes. Nå er skaen oversendt politiet.
  • Robert Gjerde
    Journalist

– Det hele er veldig merkelig. Ingen har meldt seg og vi greier ikke å finne hvor utslippet stammer fra, sier seksjonssjef Karsten Butenschøn hos Fylkesmannen i Oslo og Viken til Aftenposten.

– Vi har nå ikke flere virkemidler å bruke. Derfor har vi oversendt saken til politiet, sier han.

Det som i midten av mars startet som funn av plastpellets på strender i Fredrikstad, viser seg å være et adskillig større problem. De siste ukene har det ramlet inn med rapporter til Fylkesmannen om funn av store mengder plastpellets på flere av strendene på begge sider av Oslofjorden.

– Vi ser svært alvorlig på dette. Fisk og fugl kan tro at plastpellets er mat og får mage og tarmsystem blokkert dersom de spiser dette. Da får de ikke i seg nok mat. Det er trolig vadefugler og planktonspisende fisk som er mest utsatt for å få i seg den aktuelle typen plastpellets, sier Butenschøn.

Han sier kommunene rundt Oslofjorden sammen med Oslofjordens friluftsråd og frivillige har ryddet opp flere hundre kilo plastpellets de siste ukene.

– Men fordi pelletsen raskt er spredt tynt utover et svært stort område, så tror vi at størstedelen av utslippet ikke er mulig å samle opp, sier Butenschøn.

Les også

Miljøkriminalitet øker under pandemien. Nå vil regjeringen straffe synderne hardere.

Kan ta flere tiår før pelletsen er ute av økosystemet

Han sier det kan ta flere tiår før pelletsen kommer seg ut av økosystemet og at pelletsen vil bli malt opp av bølger og sand til mikroskopiske partikler.

– Pellets som blir liggende eksponert på strendene vil males opp av bølger og sand til mikroskopiske partikler som senere spises av mikroplankton, med de samme konsekvensene for plankton-artene som beskrevet for fugl og fisk.

Han sier plasten gradvis brytes ned av sollys, men at det er en svært langsom prosess.

– Plastpellets som er skyllet i land kan ende i tangvollen ved høyvannsbeltet og over tid bli blandet inn i jordsmonnet der solstrålene ikke slipper til, sier han.

Kan ha vært utslipp fra båt

– Vi har vært i kontakt med aktørene i plastindustrien i vårt område, men ingen har kunnet bidra til å oppklare saken. Men hvis utslippet er gjort til sjøs, så kan utslippet stamme fra en aktør utenfor Oslo og Viken. Vi har ingen virkemidler utenfor vårt eget område, sier han.

Han sier måten plastpelletsen er spredt, kan tyde på at utslippet har skjedd i åpen sjø og ikke fra land.

– Hvis utslippet har skjedd under transport, kan pelletsen ha vært på vei til fabrikker i helt andre deler av landet.

Han sier Øst politidistrikt nå har iverksatt egen etterforskning.

– Vi vil nå gi politiet alt vi har av opplysninger og våre tanker om hva som kan ha skjedd, sier han.

Etterforskningsleder i Øst politidistrikt Ellen Brekke var ikke tilgjengelig for kommentar mandag kveld.

Les også

Oppsiktsvekkende funn i Oslofjorden: Bilkjøring største kilde til mikroplast

Neppe gjort med overlegg

Butenschøn sier det er lite som tyder på at utslippet av plastpellets er gjort med vitende og vilje.

– Pelletsen er et verdifullt råstoff, så det er lite sannsynlig at dette er noe som noen har slengt ut bevisst.

Pelletsen brukes i plastindustrien til blant annet produksjon av kanner, rør og profiler.

Han er overrasket over at ingen har meldt seg.

– Det er helt vanlig at det varsles når det oppstår slik akutt forurensning. Det er heller ingenting å «tjene» på ikke å varsle. Vi tror absolutt det skal være mulig å finne den som er ansvarlig for dette, sier han.

Les mer om

  1. Utslipp
  2. Fugl
  3. Fisk
  4. Etterforskning