Islamsk Råd i møte med Kulturdepartementet om statsstøtte

Tirsdag får trolig kontroversielle Islamsk Råd Norge (IRN) vite om det mister statsstøtten eller ikke.

Generalsekretær Mehtab Afsar (t.v.), styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge (IRN) under en politisk paneldebatt om innvandring, hatkriminalitet og rasisme i Oslo tidligere i høst.
  • NTB

Statsstøtten til rådet står på agendaen når IRN tirsdag skal i møte med Kulturdepartementet, skriver Klassekampen.

Kontroversene knyttet til Islamsk Råd Norge har vært mange de siste årene, og toppet seg i våres da Rådets pengestøtte fra Kulturdepartementet ment til brobygging og dialog, ble brukt til å ansette en nikabkledd kvinne.

IRNs viktigste samarbeidspartner, Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL), sa til Dagsavisen 4. september at de vurderer å bryte med den muslimske paraplyorganisasjonen.

Stoppet støtten

I etterkant av nikab-bråket i vår, frøs Kulturdepartementet andre rate av pengestøtten på 650.000 kroner, fordi departementet mener det er tvil om IRN utøver sin rolle som brobygger og dialogpartner på en tillitvekkende måte.

Departementet er nå i sluttfasen av en juridisk gjennomgang av støttespørsmålet, skriver Klassekampen.

Dersom statsstøtten på rundt 1,3 millioner kroner trekkes tilbake, vil det trolig bli en splittelse i organisasjonen. I fem av de eldste medlemsmoskeene, blant dem Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, arbeides det for å etablere en ny organisasjon.