Norge

Norske 15- og 16-åringer røyker minst i Europa

Blant norske 15- og 16-åringer er det ikke lenger kult å røyke.

De siste 20 årene har antallet norske ungdommer som har prøvd røyk, stupt. Norge er det landet i Europa som har den laveste andelen 15-16-åringer som røyker.

  • NTB

Andelen 15-16-åringer som røyker daglig i Norge, er 2 prosent. Det kommer fram i en undersøkelse fra European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) om bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 15-16-åringer, melder NRK.

Forsker Elin Kristin Bye ved Folkehelseinstituttets avdeling for rusmiddelbruk viser til en generell nedgang i røyking blant hele befolkningen og flere antitobakk-kampanjer som grunnen til nedgangen.

Les også

- Dagens barn kommer ikke til å dø av tobakk. De kommer ikke til å dø av alkohol. De kommer til å dø på grunn av mat.

– Det er ikke kult å røyke lenger. Ungdom har også fått et mye større fokus på kropp, helse og skoleprestasjoner, og det kan være noe av årsaken, sier hun til NRK.

I 1995 svarte rundt 30 prosent av ungdommene her i landet at de aldri før hadde røyket. 20 år senere hadde andelen økt til i underkant av 70 prosent. Bruken av snus har derimot økt.

– Vi ser at det har vært en kraftig økning i snusbruk, men vi ser også at den er på vei ned, også blant yngre, sier Bye.

Les også

  1. Seks grunner til at ungdom drikker mindre | Willy Pedersen

  2. For lite sol er like farlig som røyking

  3. Flertallet av oss vil forby tobakksalg til alle født etter år 2000

Les mer om

  1. Tobakk
  2. Snus
  3. Ungdom
  4. Helse