Slik reagerer politikerne på budsjettet

Siv Jensen trekker frem to tapere i neste års statsbudsjett: Eldre pleietrengende og pensjonister.

Frp-leder Siv Jensen og Høyre-politiker og tidligere finansminister Per-Kristian Foss i Stortinget under fremleggelsen av statsbudsjettet for 2011.
  • Vibeke Buan
  • Knut A. Nygaard
  • Emma Tollersrud

Les også:

Frp: — Eldre er taperne

Rett før finansminister Sigbjørn Johnsen gikk på talerstolen for å legge frem statsbudsjettet for 2011 tirsdag klokken ti, kom opposisjonens første reaksjoner i Stortingets vandrehall.

- I dette budsjettet er det litt til alle, og det er ingen stor dramatikk. Men to grupper er tapere, og det er de eldre pleietrengende og pensjonistene. Det bekymrer Fremskrittspartiet, sier Siv Jensen til Aftenposten.no.

Bruken av oljepenger i årets budsjett omtaler hun som en «manisk konstruksjon» og mener med det at det må være mulig å bruke mer oljepenger enn det legges opp til i budsjettet.

Høyre: - Etterlyser skatteletter

Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, er enig i at det i årets statsbudsjett er få overraskelser og omveltninger.

- Vi har verdens heldigste regjering, men jeg savner prioriteringer i statsbudsjettet, særlig i satsningen på skole, forskning og samferdsel, sier Sanner.

Han etterlyser også skatteletter, som han mener ville bidra til en ekstra varig velferd.

— Mens resten av Europa må gjennomføre kutt, bidrar store olje- og skatteinntekter til at regjeringen fortsatt kan øke utgiftene på mange områder. Vi har en regjering som skryter av pengebruken, samtidig som vi ser økte helsekøer, kvalitetsfall i skolen og stillstand i vei- og jernbanebyggingen, sier Sanner til NTB.

Erna Solberg: Ikke et budsjett for varig velferd

— Det gir jo et inntrykk av at mye har gått godt i norsk økonomi det siste året. Dette er ikke et budsjett for varig velferd, men det er et greit ettårsbudsjett, sier Høyre-leder Erna Solberg.

- Det er en del utgiftsposter som har gått ned. Det viser at Høyre-politikk fungerer, for det er Høyre som har foreslått mange av disse innstrammingene.

— Den største utfordringen er mangelen på satsing på forskning, høyere utdanning og fremtidsvelferden, sier Høyres leder.

KrF: Skuffet over bistandskutt

KrF-leder Dagfinn Høybråten var spesielt skuffet over kuttene i bistand.

- Statsbudsjettet er preget av at regjeringen har hatt mye penger, og får til mye bra. Men nettopp derfor er jeg veldig skuffet over at de kutter i hjelpen til de fattige i verden, og at de ikke får til et skikkelig løft for flere lærere, flere politifolk og en verdig eldreomsorg, sier Høybråten til Aftenposten.no.

Høybråten trekker også frem kuttet i skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner som en skuffelse.

— Det er stikk i strid med det de sa i sommer at de skulle gjøre, sier han.

Høybråten er derimot fornøyd med avgiftsstigningen for tobakk og snus. Ifølge TV2 blir tobakk og alkohol fem prosent dyrere i 2011.

Regjeringen setter opp snusavgiften med 10 prosent og avgiften på andre tobakksvarer med 5 prosent, ifølge NTB.

— Eldreomsorgen er en utfordring. Det at man får en verdighetsgaranti som sikrer verdig omsorg vil vi ha på plass, og det vil vi jobbe for, sier finanspolitisk talsmann i KrF, Hans Olav Syversen, til Aftenposten.no.

Han nevner også rusomsorg som et område det burde vært satset mer på. Regjeringen foreslår å styrke rusfeltet med 100 millioner kroner i neste års statsbudsjett, men Syversen tror det må mer midler til.

- Når vi vet at vi har 4000 som står i behandlingskø for sin rusavhengighet, er det mye som mangler i dette budsjettet for å kunne få gjort noe med denne situasjonen, sier Syversen til Aftenposten.no.

— Det ville vært god samfunnsøkonomi, og det ville ikke minst vært til hjelp for den enkelte.

Venstre: - Færre studieplasser

Venstre-leder Trine Skei Grande berømmer regjeringen for å nærme seg handlingsregelen i bruken av oljepenger.

— Men denne regjeringen satser på bare å redde hverdagen, og ikke fremtiden, sier Skei Grande.

- De er altfor dårlige på miljø, på kunnskap og på det å skape arbeidsplasser for framtiden. Dette er områder Venstre ville ha prioritert, sier Skei Grande til Aftenposten.no.

Venstre-lederen trekker blant annet fram manglende satsning på flere og bedre lærere.

Ifølge Grande fører ikke dette statsbudsjettet Norge noe nærmere målet om redusert CO2-utslipp, slik Venstre, KrF, Høyre og regjeringspartiene ble enige om i klimaforliket i 2008.

Samtidig gir Venstre-lederen regjeringen ros for satsingen på jernbane.

— Jernbanebudsjettet blir økt med 13 prosent. Det er også viktig at belønningsordningen for kollektivtrafikk i storbyer er økt med 100 millioner kroner, sier Skei Grande