Norge

Politifolk på jobb er flere ganger truet med koronasmitte. Til nå har Oslo-politiet hatt 168 «koronasaker».

En 26 år gammel, koronasmittet mann som var pålagt isolasjon, ble stoppet av politiet mens han var ute og kjørte. Saken var oppe i retten fredag.

Brudd på bestemmelsene om karantene og isolasjon står for nesten halvparten av Oslo-politiets koronasaker. Flere andre saker gjelder trusler om smitte.

  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Frem til mandag denne uken er det er det registrert 168 korona-relaterte saker i Oslo politidistrikt.

78 av sakene gjelder brudd på karantene eller isolasjon. Bøtene for slike brudd har vært i størrelsesorden 5000-22.000 kroner, avhengig av om det har vært gjentatte brudd.

– Slik brudd avdekkes ofte ved tilfeldigheter i forbindelse med andre forhold, eller at vitner forteller om det, sier Erik Willmann. Han er kommunikasjonsrådgiver ved Oslo politidistrikt.

Oslo-politiet har ikke aktivt oppsøkt folk for å finne ut om de overholder reglene med karantene eller isolasjon.

Skulle vært isolert hjemme, kjørte rundt

Fredag var en slik sak oppe i Oslo tingrett. Den gjaldt en 26 år gammel mann fra Lillestrøm som ble stoppet av politiet i sommer. Han var smittet av koronaviruset og skulle ifølge smittevernloven og covid 19-forskriften oppholde seg i isolasjon hjemme. Men han var ute og kjørte i Oslo da han ble stoppet av politiet. Da var det åtte dager igjen av isolasjonsperioden.

Mannen ble ilagt en bot på 20.000 kroner. Fordi han ikke vedtok forelegget, havnet saken i retten. Det er ennå ikke falt dom i saken.

Riksadvokaten har vært tydelig på at brudd på karantene/isolasjon kan straffes med bot opp til 20.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel. Vedtas ikke boten, øker forelegget til 24.000 kroner.

I mars ble en annen mann i Oslo tingrett dømt til fengsel i 75 dager for å ha spyttet på politiet og truet med koronasmitte.

Trusler om smitte straffeskjerpende

De andre 90 sakene er ofte saker hvor korona kommer inn som et element i saker som også handler om andre ting. Det kan for eksempel være forulemping av offentlig tjenesteperson hvor det er blitt truet med koronasmitte.

– Dette vil kunne være straffeskjerpende fordi man truer med noe som potensielt er veldig farlig, sier Wilmann.

– Vi har for eksempel gitt bot på kr 12.000 kroner for en person som opptrådte skremmende på Oslo kommunale legevakt ved å si at han hadde korona og skulle smitte andre på legevakten, forteller han.

Boten ble ilagt etter paragraf 266 i straffeloven om hensynsløs adferd. «Skremmende eller plagsom opptreden» kan straffes med bot eller fengsel inntil to år.

Oslo-politiet har ennå ikke ilagt noen reisende bøter for ikke å ha brukt munnbind i kollektivtrafikken. De som dropper munnbind og ikke holder avstand på 1 meter, kan risikere å måtte betale 2000 kroner i bot.

Les også

  1. Mann dømt for å ha spyttet på politiet og truet med koronasmitte

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Politiet
  3. Smittevern