Politifolk på jobb er flere ganger truet med koronasmitte. Til nå har Oslo-politiet hatt 168 «koronasaker».

Brudd på bestemmelsene om karantene og isolasjon står for nesten halvparten av Oslo-politiets koronasaker. Flere andre saker gjelder trusler om smitte.

En 26 år gammel, koronasmittet mann som var pålagt isolasjon, ble stoppet av politiet mens han var ute og kjørte. Saken var oppe i retten fredag.

Frem til mandag denne uken er det er det registrert 168 korona-relaterte saker i Oslo politidistrikt.

78 av sakene gjelder brudd på karantene eller isolasjon. Bøtene for slike brudd har vært i størrelsesorden 5000-22.000 kroner, avhengig av om det har vært gjentatte brudd.

– Slik brudd avdekkes ofte ved tilfeldigheter i forbindelse med andre forhold, eller at vitner forteller om det, sier Erik Willmann. Han er kommunikasjonsrådgiver ved Oslo politidistrikt.

Oslo-politiet har ikke aktivt oppsøkt folk for å finne ut om de overholder reglene med karantene eller isolasjon.

Skulle vært isolert hjemme, kjørte rundt

Fredag var en slik sak oppe i Oslo tingrett. Den gjaldt en 26 år gammel mann fra Lillestrøm som ble stoppet av politiet i sommer. Han var smittet av koronaviruset og skulle ifølge smittevernloven og covid 19-forskriften oppholde seg i isolasjon hjemme. Men han var ute og kjørte i Oslo da han ble stoppet av politiet. Da var det åtte dager igjen av isolasjonsperioden.

Mannen ble ilagt en bot på 20.000 kroner. Fordi han ikke vedtok forelegget, havnet saken i retten. Det er ennå ikke falt dom i saken.

Riksadvokaten har vært tydelig på at brudd på karantene/isolasjon kan straffes med bot opp til 20.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel. Vedtas ikke boten, øker forelegget til 24.000 kroner.

I mars ble en annen mann i Oslo tingrett dømt til fengsel i 75 dager for å ha spyttet på politiet og truet med koronasmitte.

Trusler om smitte straffeskjerpende

De andre 90 sakene er ofte saker hvor korona kommer inn som et element i saker som også handler om andre ting. Det kan for eksempel være forulemping av offentlig tjenesteperson hvor det er blitt truet med koronasmitte.

– Dette vil kunne være straffeskjerpende fordi man truer med noe som potensielt er veldig farlig, sier Wilmann.

– Vi har for eksempel gitt bot på kr 12.000 kroner for en person som opptrådte skremmende på Oslo kommunale legevakt ved å si at han hadde korona og skulle smitte andre på legevakten, forteller han.

Boten ble ilagt etter paragraf 266 i straffeloven om hensynsløs adferd. «Skremmende eller plagsom opptreden» kan straffes med bot eller fengsel inntil to år.

Oslo-politiet har ennå ikke ilagt noen reisende bøter for ikke å ha brukt munnbind i kollektivtrafikken. De som dropper munnbind og ikke holder avstand på 1 meter, kan risikere å måtte betale 2000 kroner i bot.