Får jobb før de er ferdig å studere

Åtte av ti realister fikk jobb før de var ferdig med studiene i fjor, viser nye tall.

- Vi ser at jo flere som begynner å jobbe i denne bransjen, jo flere arbeidsplasser blir det, sier Marianne Harg, president i Tekna.
  • Frøydis Braathen

Les også:

Personer med teknisk og naturvitenskapelig utdanning har lenge vært populære på arbeidsmarkedet.

En fersk arbeidsmarkedsundersøkelse gjennomført av fagforeningen Tekna blant studenter som gikk ut våren 2010 viser at så mange som åtte av ti fikk jobb før de var ferdig med studiene.

Blant dem som ikke hadde fått jobb før avgangseksamen våren 2010, hadde ni av ti fått jobb da Tekna gjennomførte undersøkelsen 1. november i fjor.

Har steget jevnt

Tallene er omtrent de samme som året før. Antall studenter som har fått jobb før studieslutt har steget jevnt siden 2004, da seks av ti fikk jobbtilbud før de var ferdig.

2008 var et toppår for studenter innen tekniske og naturvitenskapelige fag. Da svarte så mange som nesten ni av ti (87 prosent) at de hadde fått jobbtilbud før avgangseksamen.

Bygg på topp

Tekna gjør hvert år en arbeidsmarkedsundersøkelse blant medlemmene sine for å finne ut hvordan arbeidsmarkedet er for denne gruppen. Denne gangen er 843 personer med i spørreundersøkelsen.

Blant studentene var de som valgte fagretningen Bygg aller mest attraktive, viser den samme undersøkelsen. Ni av ti (93 prosent) av dem fikk jobb før endte studier.

Marianne Harg i Tekna

Færrest innen kjemi

Like etter følger fagretningene Marinteknikk og Samfunnsvitenskap og teknologiledelse, der 87 prosent av studentene fikk tilbud om jobb før avgangseksamen.

Data og informasjonsteknologi (IKT) kommer på tredje plass. Åtte av ti (82 prosent) av studentene innen denne fagretningen fikk jobbtilbud før studieslutt. Andelen er omtrent den samme på fagretningen maskin (80 prosent).

Den laveste andelen studenter som fikk jobbtilbud før studieslutt gikk på kjemi. Likevel fikk seks og ti av dem jobb før de hadde eksamenspapirene i hendene.

- Skapes nye arbeidsplasser

Marianne Harg, president i Tekna, sier undersøkelsen viser at det er for få realister til å fylle behovet.

- Vi ser at jo flere som begynner å jobbe i denne bransjen, jo flere arbeidsplasser blir det. Dette er en bransje der det skapes nye arbeidsplasser, og behovet ikke er stabilt, sier Harg.

70 prosent menn

Realistfagene er fortsatt dominert av menn, som utgjør 70 prosent av eksamenskandidatene ved de tekniske og naturvitenskapelige studieretningene.

Harg sier det er en økning av kvinner som tar realfag på videregående, men at mange av disse velger andre studieretninger når de skal studere.

  • Mange jenter som tar realfag på videregående velger ofte medisin, veterinærstudier og lignende i stedet for våre fag. En stor del jenter er flinke i matte og realfag, men mangler rollemodeller.
  • Jeg tror gode lærere, rollemodeller og innblikk i hva fagene faktisk kan brukes til i praksis er viktig for å rekruttere flere kvinner, sier Harg.
  • Jeg tror gode lærere, rollemodeller og innblikk i hva fagene faktisk kan brukes til i praksis er viktig for å rekruttere flere kvinner.