Norge

PST-etterforsker i retten: Bertheussen ønsket ikke skjulte kameraer. De fikk bare filme veien utenfor.

Politiet hadde fire hypoteser da det første hærverket mot Tor Mikkel Waras bolig ble utført i desember 2018. I tre av disse så de i retning teaterstykket Ways of Seeing.

Politibetjent Kim Sæter sammen med aktor Marit Formo kort tid før retten ble satt torsdag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

 • Wasim Riaz
  Wasim Riaz

Politibetjent Kim Sæter fra PST møtte torsdag morgen i retten for å svare på aktørenes spørsmål om etterforskningen av truslene mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara. Sæter har vært etterforskningsleder for samtlige forhold i tiltalen mot Laila Anita Bertheussen.

Bertheussen var selv ikke til stede i retten fra start, men fulgte saken fra et rom utenfor rettssal 250. Etter lunsjpausen var Bertheussen innom rettssalen i en kort periode.

Sæter har vært involvert i etterforskningen siden rett etter den første episoden fant sted i desember 2018.

Wara-parets bil ble tagget ned med noe som skal forestille et hakekors, i desember 2018. Siden Wara ble statsråd, tok PST raskt over etterforskningen. Torsdag skal PST fortelle i retten hvordan de jobbet med saken. Foto: Politiet

– Jeg fikk informasjon fra Oslo politidistrikt om at det var utført skadeverk på bilen og huset til justisminister Wara, sa Sæter i retten.

Han la til at det var få spor å gå etter. Politiet startet teknisk etterforskning på stedet, samt samlet informasjon fra basestasjoner som registrerer mobiltelefoner og bomstasjoner.

Les også

«Laila Bertheussen ble onsdag avkledd av aktor», skriver rettskommentator Inge D. Hanssen

PST ville ha skjulte kameraer

Mandag 11. februar 2019 på kvelden ble det festet lange tøyremser med plastflasker med bensin bak på Bertheussens bil, som ble oppdaget da hun kjørte den. Paret fikk politivakt på grunn av hærverket og truslene.

– Vi så for oss to mulige scenarioer rundt dette. Enten så var det en meget godt planlagt handling, eller så var flaskene fastet under bilen tidligere, og at de falt ut ved en tilfeldighet. Den viktigste informasjon for oss var kjøreturen til bilen, forklarte PST-etterforskeren.

Slik ble bilen funnet. I flaskene var det brennbar væske. Foto: Politiet/ PST / NTB scanpix

Bilder fra kameraovervåking fra ruten viste ingen gjerningspersoner her. Det var heller ikke tøyremser bak bilen da kjøreturen startet fra boligen.

– For å pågripe gjerningspersonen, ønsket PST å stramme grepet om sikkerheten på denne boligen. Vi jobbet da med en plan for montering av skjulte kameraløsninger som skulle dekke tomten og boligen fra alle vinkler. Vi ønsket å montere skjult kamera på kjøretøyet, GPS-sporing på kjøretøyet og følge kjøretøyet, sa Sæter.

Med denne løsningen kunne PST følge med på boligen 24 timer døgnet, og kunne raskt sørge for en pågripelse hvis det skjedde flere hendelser mot boligen til Wara.

Bertheussen ville ikke ha dem

I midten av februar tok en ansatt i PST kontakt med Wara for å snakke om skjulte kameraer på og rundt tomten. Mens Wara og Bertheussen var i tenkeboksen, hentet PST overvåkingsbilder fra kameraer som allerede var på boligen til paret på Røa.

Tirsdag 18. februar hadde Wara et møte med Sæter og en annen ansatt i PST.

– Wara fortalte i møtet at Bertheussen ikke samtykket i disse tiltakene, forklarte Sæter.

Dermed kunne PST ikke filme boligen i det skjulte, men kun veien og området utenfor.

Da Bertheussen kom inn i rettssalen etter lunsjpausen, ønsket hun å kommetere dette.

– Det var kun snakk om ett kamera. Nå hørtes det ut som om de hadde ønsket å overvåke rundt hele huset, men det stemmer ikke. Jeg ønsket for øvrig ikke kamera i bilen, sa Bertheussen.

Undersøkte Ways of seeing-spor

Etter det aller første herverket i desember 2018 rettet politiet søkelyset på teaterstykket Ways of Seeing. De hadde flere hypoteser, forklarte Sæter:

 1. Handlingen er utført noen som er tilknyttet Ways of Seeing.
 2. Handlingen er utført av noen som er inspirert av Ways of Seeing.
 3. Handlingen er utført av noen som ønsker å rette søkelyset mot Ways of Seeing.
 4. Handlingen er utført av noen andre.

Rundspørring uten resultat

Politiet gikk bredt ut og hentet informasjon fra blant annet taxiselskaper. Det ble også utført en rundspørring i nabolaget, uten hell. Også etter den andre episoden, da paret fikk et brev, jobbet politiet bredt for å innhente data fra området og fra overvåkingskameraer.

– For vår del var det uheldig at det ble utført en ny handling mot boligen mot Wara, sa Sæter.

Han la raskt til at det samtidig var en fordel for nå kunne politiet innhente mer data for å kunne jobbe taktisk med saken.

Brev til Tybring-Gjedde

Noen dager senere fikk PST melding om trusselbrevet til ekteparet Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Under etterforskningen kunne politiet nå konkludere med at det ikke var noen med bakgrunnen i Ways of Seeing som hadde sendt brevet. Dette fordi brevet ble sendt til en annen adresse enn den som var filmet i Ways of Seeing.

– Hadde de gjort det, så ville de sende brevet til boligen de hadde filmet, forklarte Sæter.

Brevet kom likevel frem til paret Tybring-Gjedde da de bodde i samme området som det var adressert til. Et annet brev som ble sendt til Wara og Bertheussen samme dag, ble kjent igjen av postbudet da det lignet på det første brevet. Postbudet varslet politiet.

Les også

Bertheussen til Tybring-Gjedde: «Har du noen som kan lekke saken til pressen?»

Pulver i postkassen

Da det 2. mars ble funnet et ark og pulver i parets postkasse, måtte PST igjen starte den omfattende jobben med å sikre tekniske spor, overvåkingsbilder og data fra basestasjoner. Heller ikke denne gangen ble det funnet noen fingeravtrykk. Pulveret stammet fra medisiner.

– Jeg har aldri hadde medisiner med de nevnte virkemidlene. De er for lidelser jeg aldri har hatt, sa Bertheussen etter pausen.

10. mars ble store politiressurser sendt til parets bolig på Røa etter brann i en bil der.

Kun ett av seks kameraer på boligen var i drift. Men dette kameraet ble ifølge politiet koblet ut rett før brannen, og koblet inn igjen etter at bilen var satt i brann. Politiet har også fått data av sensorer i parets bolig som viste at døren ble åpnet og lukket i den samme perioden.

PST satt igjen uten særlige spor i saken. Da kom PST med tre ønsker til Wara:

 1. Montering av skjulte kameraløsninger som dekket boligen, og tilgang til der de ble driftet fra.
 2. Montering skjult kamera i parets bil.
 3. Direkteoverføring av kameraer som allerede var satt opp av et sikkerhetsselskap.
Les også

Bertheussen forklarte seg i retten: – PST har glemt at jeg er fornærmet i saken

Omfattende husransakelse

PST hadde på denne tiden også skjulte kameraer i området utenfor boligen. Etter hvert fikk PST mistanke til Bertheussen. Det endte med at Bertheussen ble pågrepet 14. mars, forklarte Sæter.

– Forut for pågripelsen er det gjort etterforskningsskritt for å utelukke andre gjerningspersoner. Det var ikke mistanke mot henne før 12. mars, kom det frem i retten, sa han.

Tiltalte ønsket ikke å møte til flere politiavhør etter det siste avhøret 8. april.

Boligen til paret ble ransaket i to dager. Det er beslaglagt blant annet håndskrevne ark, tusj og andre gjenstander politiet mener er relevante for saken.

Det ble også da avdekket at to av magnetfeltene til kjellerdøren til boligen var manipulert. Magnetfeltene var en del av sikkerhetssystemet på boligen.

– Rett forut for pågripelsen, vet du om PST tok kontakt med Riksadvokatembetet for å høre om det var skjellig grunn til mistanke, spurte aktor Frederik Ranke i retten.

– Ja, det er ikke hver dagen en straffesak tar retningen som denne saken tok. Vi ønsket flere vurderinger, svarte PST-etterforskeren.

Les også

Aktor: Bertheussen står bak flere pakker og har trolig hatt medhjelper

Forsendelser til Elden

Kontoret til advokat John Christian Elden, som er forsvarer til Bertheussen, har etter pågripelsen mottatt fem forsendelser. Aktoratet har tidligere sagt at det var Bertheussen selv som har laget pakkene, selv om hun skal ha vært i utlandet da én av pakkene ble sendt.

Torsdag kom det frem i retten at noen av forsendelsene inneholdt informasjon som ikke var kjent for offentligheten. Blant annet det at noen av brevene som ble sendt mot Wara / Bertheussen og paret Tybring-Gjedde var dyppet i hunde-urin.

– Som følge av dette anmodet jeg Kripos om ytterligere undersøkelser av dette. Det ble funnet hundeurin på disse to brevene. Med andre ord har avsenderen konkret saksinformasjon som ingen andre har, ikke engang politiet, sa Sæter.

Han la til at den som hadde laget forsendelsene, også kjente til innholdet i tiltaltes telefonsamtaler fra tiltalte til sikkerhetsselskapet.

Elden til PST: Har dere sett på andre hypoteser?

Etter aktor var det forsvarer Elden som stilte spørsmål til PST-etterforsker Sæter.

– Har dere sett på hypotesen om noen vil utnytte situasjonen, spurte Elden.

– Ja, det hadde vi som underpunkt i de ifra punktene jeg gikk igjennom tidligere, svarte Sæter.

– Er det en hypotese om at noen har spinnet videre på informasjon fra Bertheussen eller andre?

– Ja, det er en hypotese.

Elden spurte blant annet om andre hypoteser om hva som kan ha skjedd. Da sa Sæter at PST har sett på flere.

– Når aktor mener at det er andre involvert, hvilken jobb har dere gjort for å finne de andre involverte, spurte Elden.

Han siktet til at politiet mener den tiltalte kan ha hatt assistanse til å sende pakkene.

– Vi har ytterligere bevisføring rundt flere av disse forsendelsene. Jeg mener mine kolleger bør kunne komme tilbake til det i forbindelse med sine forklaringer om dette, svarte Sæter.

Han fortalte om at politiet har jobbet for å sikre fingeravtrykk på forsendelsene. Før advokat Elden kunne fortsette, grep aktor Ranke inn.

– Premisset her er at vi har ment at hun har fått hjelp til å sende brevene. Vi mener at hun har stått bak samtlige forsendelser, understreket Ranke.

Elden fortsatte å bore i hvem disse andre kan ha vært.

Mystisk fotavtrykk

Forsvarer Bernt Heiberg lurte på hvorfor politiet ikke viste større interesse for et fotavtrykk på gresset ved åstedet.

– Denne vurderingen er det politiet på stedet, som foretar undersøkelser, som tar, svarte PST-mannen.

Det var kriminalteknikere fra Oslo politidistrikt som hadde oppgaven med å sikre spor på stedet i startfasen. Det kom også frem i retten at det ble funnet to tusjer og en avbitertang ikke så langt fra åstedet. Sæter sa at beslagene ble vurdert, men de passet tydeligvis ikke til hendelsene i saken. Derfor ble de ikke sendt til videre undersøkelser.

Les mer om

 1. Trusler mot tidligere justisminister
 2. PST
 3. Etterforskning

Trusler mot tidligere justisminister

 1. KULTUR
  Publisert:

  Morten Tyldum vil lage TV-serie av rettssaken mot Bertheussen

 2. NORGE
  Publisert:

  Knivet i retten om tittelen «Frp-hora». Fredag kom svaret i dommen.

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Statsministeren vil ikke kommentere Bertheussen-dommen

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Laila Bertheussen nådde ikke frem med sin forklaring på noe punkt. Det gjorde heller ikke Tor Mikkel Wara.

 5. NORGE
  Publisert:

  Fornøyd med at Laila Anita Bertheussen ble dømt for å sende trusselbrev

 6. NORGE
  Publisert:

  Laila Anita Bertheussen dømt til fengsel i et år og åtte måneder