Over 4500 nye bussjåfører går ut i streik – store deler av kollektivtrafikken lammet

Ytterligere over 4.500 bussjåfører slutter seg til de 3.800 sjåførene som allerede har lagt ned arbeidet. Busstreiken rammer kollektivtrafikken hardt.

Bussene i Viken og Oslo står etter at sjåførene gikk ut i streik. Nå blir også store deler av kollektivtrafikken i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark, samt deler av Nordland og hele Kristiansand lammet.

Fra arbeidstidens start lørdag morgen blir bussjåførene i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark tatt ut i streik. Også bussjåfører i store deler av Nordland og hele Kristiansand slutter seg til de streikende på lørdag.

Dermed vil store deler av kollektivtrafikken her i landet være lammet som følge av bruddet i lønnsoppgjøret. Allerede er rundt 3.800 sjåfører tatt ut i Oslo og Viken, hvor samtlige by- og regionbusser er tatt ut i streik.

– Av hensyn til passasjerene håper vi arbeidsgiverne vil tenke seg om og komme tilbake med et akseptabelt tilbud, slik at vi kan få avsluttet streiken raskt og at færrest mulig uskyldige rammes, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

Økt belastning på togene

De første rapportene mandag morgen tydet på at streiken ikke har ført til merkbart økt belastning på trikk og T-bane. Da NTB snakket med Vegtrafikksentralen i 8-tiden mandag morgen, merket heller ikke de noe til økt press på veiene i Oslo-området.

Derimot melder Vy til NTB om at togene på Østlandet hadde flere passasjerer enn vanlig mandag morgen.

Norled – som blant annet opererer fergeruten mellom Nesodden og flere andre steder i Akershus, og Oslo – melder at flere enn normalt har hatt med seg sykler om bord.

– Det virker som om folk som vanligvis tar buss, har valgt alternative transportmidler, eller har tatt hjemmekontor, sier Ruters pressevakt Øystein Dahl Johansen til NTB.

Både Ruter og Statens vegvesen gikk søndag ut og oppfordret folk til å bli hjemme mandag for å hindre økt press på annen kollektivtransport og veinettet i forbindelse med busstreiken.

Truer med ny opptrapping

De fire forbundene som har forhandlet med NHO Transport om bussjåførenes tariffavtale – Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet – truer med å ta ut samtlige medlemmer dersom motparten ikke beveger seg ytterligere. Det betyr at nesten 12.000 bussjåfører i hele landet kommer til å legge ned arbeidet.

– Vi kan ikke godta at bussjåførene skal tape i oppgjør etter oppgjør. I dette oppgjøret må vi begynne arbeidet med å tette gapet mellom bussjåførene og industrien, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Han framholder at det for 13 år siden ble etablert en enighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen om at bussjåførene skal ha lønn på linje med lønna i industrien. Siden den gangen har det motsatte skjedd, hevder Eggum. De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med over 16.000 kroner.

Advarer mot koronakortet

I tillegg til lønnsetterslepet, peker de to forbundslederne på utfordringer knyttet til sterkt belastende arbeidstidsordninger, sikkerheten om bord og framtidig rekruttering til yrket.

Eggum tror streiken kan vare lenge og advarer samtidig regjeringen mot å la seg lure av at «noen trekker koronakortet». Tvungen lønnsnemnd kan settes inn mot en lovlig arbeidskonflikt hvis regjeringen mener streiken fører til at liv og helse blir satt i fare, eller at den truer sikkerheten eller vitale samfunnsinteresser.

– Jeg har også en advarsel til regjeringen og Erna Solberg. Det er ingen tvil om at NHO forsøker å fremprovosere tvungen lønnsnemnd basert på situasjonen i Oslo. Her må man ikke la seg lure. Bussjåfører kan ikke bli lønnstapere bare fordi de har en viktig jobb, slår han fast.