Legestudenter med turnus i EU/EØS-land kan få godkjent utdanningen i Norge

Legestudenter som har gjennomført turnus eller praksis i EU/EØS-land, kan søke om å få utdanningen godkjent i Norge uten å gjennomføre nok en turnus her.

  • NTB

– Endringen som gjøres nå, er at vi blant annet åpner for å vurdere om søkere med dansk legeutdanning, men uten den danske turnusen, skal kunne få norsk autorisasjon. Hvis disse søkerne får norsk autorisasjon, vil de kunne slippe det som har blitt omtalt som dobbel turnus, skriver Helsedirektoratet til NRK.

Flere norske legestudenter i Danmark har reagert på at de må ta en turnusperiode i Norge for å få autorisasjon selv om de allerede har vært i turnus i Danmark.

Samskipnaden for norske studenter i utlandet, Ansa, mener det vil bety mye for utenlandsstudentene hvis ordningen til Helsedirektoratet fører til slutt på dobbel turnus.

– Nå håper vi at Helsedirektoratet vil ta saken videre og også godkjenne turnusen fra Danmark, slik at utenlandsstudentene som har påbegynt dansk turnus, vil slippe å ta den på nytt når de kommer til Norge, sier Morgan Alangeh, president i Ansa.

Han sier de synes det er synd at dansk og svensk turnus ikke blir godkjent.