Slik reagerer de på kutt i jernbaneplan: Intercity smuldrer bort

Regjeringen møtes med forståelse og slakt når de legger bort jernbaneplanen for Østlandet. Ap kaller det tidenes løftebrudd.

Sommeren 2019 traff Aftenposten venninnene Arnhild Andresen og Tove Jamissen i sentrum av Fredrikstad. Da var det reist tvil om det ville bli noen ny jernbanestasjon i byen. Selv hadde de mistet troen. Nå, da dette er et faktum sier Jamissen:

– Jeg hadde vel egentlig gitt opp. Jeg tenker på all tiden politikerne her i byen, mannen min inkludert, har brukt på transportprosjektene. Nei, dette er tråkig!

Mye av futten hadde gått ut av jernbaneoptimismen i Fredrikstad allerede sommeren 2019. Her representert ved venninnene Arnhild Andresen og Tove Jamissen.

I vår foreslår regjeringen en ny Nasjonal transportplan for Norge. Det har vært knyttet stor spenning til hvilke prosjekter som ville få støtte. Lørdag kunne Aftenposten fortelle at den store planen for Intercity jernbane legges bort, inkludert nye spor og stasjoner i en rekke byer på Østlandet.

Regjeringen vil legge en ny og kraftig krympet plan.

Her er reaksjoner fra opposisjonen på Stortinget, Viken og Innlandet fylker, og ulike jernbaneorganisasjoner:

Ap: Tidenes løftebrudd

– Jeg må tro på forklaringen om at det er uforutsette grunnforhold og kostnadsoverskridelser som er årsaken. Jeg synes likevel dette er tidenes løftebrudd, tidenes snuoperasjon, sier Sverre Myrli.

– Det har vært ventet. Gradvis er ambisjonene nedjustert. Det begynte med at datoene for når prosjektene skulle være ferdig forsvant. Så kom utsettelsene og forsinkelsene. Nå smuldrer hele prosjektet bort, sier han.

Ifølge Myrli har staten vært en pådriver for at byene skulle knyttes sammen. De skulle planlegge nye sentrum rundt jernbanen, med mindre bilkjøring.

– Det er synd om man trekker seg på dette. Spørsmålet er om kostnadene hele tiden har vært urealistisk lave, sier han.

– Intercity er forberedt gjennom mange år. Hvorfor ble det ikke gjort bedre grunnundersøkelser tidligere, spør Aps Sverre Myrli (i midten). Her med Sps Sigbjørn Gjelsvik SVs Arne Nævra.

Frp: Dette går vi ikke med på

– Jeg skjønner regjeringens valg dersom resultatet blir at vi får bedre løsninger og sparer skattepenger. Det er gjort en altfor dårlig jobb med grunnforhold. Men en løsning med full brems og lange utsettelser går vi ikke med på. Vi skal bidra til å holde tempoet oppe, sier Frps Bård Hoksrud.

Les også

Nå lover regjeringen nye togspor til Hønefoss. Men det er ikke Bane Nor som får bygge dem.

Sp: Bane Nor styres feil

– For oss er det svært viktig at det blir hyppige avganger, kortere reisetid og større kapasitet på jernbanen. Ikke minst på de lange strekningene. Nå må vi se på en helhetlig utbygging i Norge, sier Sps Bengt Fasteraune.

– Regjeringen forklarer at de er feilinformert om hva utbyggingen vil koste. Jeg er selv fra Østfold. At det er kvikkleire der er ingen nyhet. Jeg tror en like viktig årsak er måten Bane Nor detaljstyres på. De må få større fleksibilitet, sier Fasteraune.

Februar 2012. Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) får overlevert Jernbaneverkets utredning for Intercity på Østlandet. Alt kan stå klart i 2022, sa sjefen for Jernbaneverket (i dag Bane Nord) Elisabeth Enger (t.h.). I midten prosjektansvarlig Anne Siri Haugen.

SV: Står igjen på perrongen

– Dette er et begredelig svar på Det europeiske jernbaneåret. Vi blir stående igjen på perrongen, mens moderne tog fyker mellom byene på kontinentet, sier SVs Arne Nævra.

– Det er umulig å kalle dette for noe annet enn et gedigent løftebrudd. Vi vil gjøre alt som er mulig for å løfte ambisjonene, ikke senke dem, av hensyn til miljø og næringsutvikling, sier han.

Rødt: Planen har vært valgflesk

– Ingen bør bli overrasket over at regjeringen nå kutter i jernbanesatsingen. Den har hele tiden vært valgflesk, mens motorveier har fått oppmerksomhet og penger. Det vil vi endre på. Vi vil ha dobbeltspor som planlagt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Hvis regjeringen hadde brukt mindre tid og ressurser på å dele opp jernbanen og ansette nye direktører, og litt mer på å følge de konkrete prosjektene, kunne dette kanskje vært unngått, sier Rødts Bjørnar Moxnes.

Innlandet: Stortinget må rette opp

– Vi forventer at Stortinget retter opp avsporingen regjeringen varsler, sier Even Aleksander Hagen (Ap). Han er fylkesordfører for Innlandet.

– Det er forståelig at regjeringen må ta grep for å få kontroll på kostnadene. Men det er alltid et valg, og jeg registrerer at de velger å senke ambisjonene for Intercity. Dette er ikke noe annet enn et løftebrudd, sier Hagen.

– Det er ikke det at vi ikke trodde på jernbaneplanene våre for fire år siden. Men de har vist seg urealistiske. Forutsetningene har endret seg, med kostnadssprekker og stadig nye opplysninger om dårlige grunnforhold, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Viken: Forstår regjeringen

– Jeg har skjønt at noe kom til skje. Det er harde fakta som har rammet jernbaneutbyggingen. De har ikke ubegrenset med penger. Slik sett har jeg forståelse for det regjeringen gjør, sier Olav Skinnes (Sp).

Han er Vikens toppolitiker på samferdsel.

– Regjeringen har lovet for mye. Derfor er jeg skuffet. Men jeg ser ikke helsvart på dette. Jeg har tro på et forbedret tilbud, sier Skinnes.

Jernbaneforening: Har sett det komme

For jernbane jobber for mer baneutbygging i Norge.

– Gjennom flere år har summene til planlegging av jernbane gått ned. Fra 2,14 mrd. i 2018 til 1,18 i 2021. Bane Nor har foreslått enklere løsninger rundt flere byer. Samtidig beholdes planer for motorveier, sier leder Kjell Erik Onsrud.

Foreningen vil ha et direkte spor til Sarpsborg og videre til Sverige.

– Det, og et sidespor til Fredrikstad, vil gi et skikkelig løft både for person- og godstransport, sier han.

Naturvernforbundet: Flere biler i byene

Også Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet er opptatt av motorveibyggingen.

– De bidrar til å fylle byer og tettsteder med enda flere biler. Det gir mer køer og miljøproblemer, sier han.

– Det er forståelig at noen av jernbaneplanene må vurderes på nytt, om det likevel gir rom for flere avganger og kortere reisetider. Men det er vanskelig å se at vi kan få en effektiv jernbane fra Oslo til Sverige uten sammenhengende dobbeltspor, sier Onsrud.

MDG: Resultatet av Frps alenefest

– Knut Arild Hareide (KrF) overtok Samferdselsdepartementet etter at Frp hadde hatt en hjemme alene-fest. Planene for Intercity har fått løpe uten å bli kvalitetssikret. Slik sett har jeg forståelse for at han har en ryddejobb å gjøre, sier MDGs Arild Hermstad.

– Men byene har vanvittig grunn til å være skuffet. Dette er et mageplask for det mest høyprofilerte jernbaneprosjektet siden Bergensbanen ble bygget, sier han.

– Nå får vi en bilbasert byspredning på Østlandet, sier Hermstad.