Norge

Store forskjeller i kampen mot svineinfluensa

Det som er riktig ett sted er feil et annet sted. Hvordan kampen mot svineinfluensa føres, varierer fra kommune til kommune og fra bydel til bydel.

I Tydal inviterte kommunelege Bitten Scott like godt hele kommunen til vaksinering onsdag ettermiddag. Med 500 vaksinedoser tilsendt, var Scott rimelig sikker på at det var nok til alle. For Tydal teller bare rundt 850 innbyggere, og ikke alle vil vaksinere seg. Dennis H. Myrslett (9) grudde seg før han skulle få svineinfluensavaksinen. – Jeg kjenner at det dunker litt, smilte han stolt etter at sprøyten var ute.
  • Stein Erik Kirkebøen

I Norge har kommunene ansvar for primærhelsetjenesten. Derfor er det opp til hver kommune å avgjøre hvordan vaksinasjonen mot svineinfluensa skal organiseres. Det er store forskjeller. Vi har kontaktet en rekke kommuner og bedt om å få snakke med den ansvarlige. I Nordkapp ble vi satt til legekontoret, i Oslo til medisinsk fagsjef, i Rana til helsesjefen, i Engerdal til fagleder helse, i Ål til kommuneoverlegen og i Vefsn til smittevernlegen.

Kanskje er det et spørsmål om ord. Kanskje skyldes det at krigen mot svineinfluensaen blir organisert veldig forskjellig.

Ikke alene.

–Det blir den. Det er sånn Norge er. Vi har et kommunalt selvstyre og kommunene har ansvar for primærhelsetjenesten, sier kommuneoverlege Øystein Lappgard i Ål kommune i Hallingdal, som likevel ikke føler at han står alene i krigen.

–Nei, og jeg føler ikke at det er noen sentral ansvarsfraskrivelse. Vi tar rett og slett konsekvensen av hvordan Norge er organisert.

I Nordkapp sitter kommunelege Helge Bjøru og er glad for at kommunen har fått ansvaret for å legge opp vaksinene slik det passer best.

–En sentral mal hadde neppe passet for oss, som ikke er noen gjennomsnittskommune. Vi har ett legekontor hvor alle kommunens leger er fast ansatt.

Virvar?

I Oslo er situasjonen selvfølgelig helt annerledes, med et utall legekontorer i tillegg til de kommunale tjenester. Men også her er det store forskjeller i hvordan de forskjellige bydeler organiserer seg.

–Også mellom dem er det store forskjeller, derfor tror vi det er viktig og riktig at de legger opp arbeidet slik det passer best ut fra deres lokale forhold. I Gamle Oslo har de et stort lokale som gjør det effektivt og rasjonelt å legge all vaksinasjon dit, mens andre bydeler i større grad henviser til fastlegene, sier medisinsk fagsjef Peter Martin i Oslo kommune, som mener pandemien er innenfor det kommunen har ressurser til å håndtere. –Foreløpig er det for tidlig å si hvilke modeller som fungerer best. Det får vi se på og evaluere i ettertid.

Leveringsproblemer.

Det som alle steder er med på å gjøre organiseringen vanskelig, er usikkerheten om når og hvor mye vaksine som dukker opp: –Vi var innstilt på at det skulle komme i slutten av uken, så kom det på mandag, sier Martin. Og det er åpenbart vanskelig å organisere vaksinasjon når man ikke vet når man har vaksine.

I Vefsn er smittevernlege Øyvind Rømo også fornøyd med at kommunene får legge opp vaksinasjonen slik det passer best. Men han mener sentrale myndigheter likevel kunne engasjert seg mer:

–De kunne på et tidlig tidspunkt kommet opp med redskaper som effektivt kunne plukket ut risikogruppene, i stedet for å spre usikkerhet ved å overlate det til hver enkelt kommune.

Les også

  1. Pandemiplaner får stryk

  2. Vaksinen grodde dårlig

  3. - Gir for lite Tamiflu

  4. Hvorfor dør så mange<br/>av svineinfluensa i Norge?

Les mer om

  1. Helse