Norge

Ny lov skal stanse klimakvotesvindel

Regjeringen setter inn strakstiltak. EU-land har tapt 40 milliarder.

¿ Merverdiavgiften er en av velferdsstatens viktigste inntektskilder. Å bekjempe forsøk på å stjele fra fellesskapet har alltid høy prioritet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Foto: BERIT ROALD/SCANPIX

 • Gro Strømsheim

I dag ble det kjent at de to norskregistrerte selskapene Gct As og Green Plus Energy As er siktet for å ha unndratt moms for over 127 millioner kroner totalt.

Skatt Øst gjennomførte flere razziaer mot de to selskapene denne uken. I tillegg krever Skatt Øst «straff» — såkalt tilleggsavgift – på 63,7 millioner kroner.

– Det er trist å se at et slikt system tilsynelatende blir utnyttet. Vi står trolig overfor omfattende og svært alvorlige avgiftsunndragelser og utnyttelse av klimakvotehandel til egen vinning, sier seksjonssjef Øyvind Bakken i Skatt Øst til VG.

Stor svindel i EU

Slik svindel har blitt avdekket i flere EU-land sommeren og høsten 2009.

Europol uttalte 9. desember 2009 at svindel knyttet til EUs kvotesystem kan ha resultert i tap i nasjonale skatteinntekter tilsvarende vel 40 milliarder kroner.

Flere EU-land har varslset eller gjennomført endringer i sine momssystemer for å hindre problemet. Og nå følger den norske regjeringen etter.

De har lagt fram en lovproposisjon for Stortinget med forslag om endringer i merverdiavgiftsloven.

Forslaget innebærer en endring ved at det nå vil være kjøperen av kvotene som skal beregne og betale momsen for kvotene.

Kort varsel

– Merverdiavgiften er en av velferdsstatens viktigste inntektskilder. Å bekjempe forsøk på å stjele fra fellesskapet har alltid høy prioritet. Det foreligger nå informasjon om mulige tilfeller av momssvindel i EU av en slik størrelse at regjeringen har sett det nødvendig med hastetiltak for å fjerne slike muligheter i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding .

Norske næringsdrivende som kjøper og selger klimakvoter vil måtte legge om sine rutiner med kort varsel, forutsatt at loven blir vedtatt i Stortinget.

Skatteetaten vil publisere praktisk informasjon på sine nettsider og besvare spørsmål, opplyser finansdepartementet i dag.

Kjøper må betale

Finansdepartemenet redegjør for lovforslaget på følgende måte:

«Ved innenlandsk omsetning av klimakvoter følges i dag de alminnelige reglene hvor det er selgeren som beregner og oppkrever moms.

Finansdepartementet foreslår å endre oppkrevingsmetoden på dette avgrensede området slik at det blir kjøper av kvotene som skal beregne og betale moms (omvendt avgiftsplikt) ved innenlands handel med klimakvoter mellom næringsdrivende eller offentlig virksomhet.

Dette tiltaket endrer ikke avgiftsmessig status for de avgiftspliktige, og vil være en relativt enkel måte for å unngå momssvindel i dette tilfellet.

Forslaget vil ikke medføre noen endringer ved omsetning til andre enn næringsdrivende og offentlig virksomhet. Ved omsetning av klimakvoter til blant annet private er det altså selgeren som fortsatt skal beregne og betale moms.»

Regelendringen er i tråd med forslaget til EU-kommisjonen fra i høst.

Finansdepartementet påpeker at Norge er tilknyttet EUs kvotehandelssystem og har like regler som EU. Risikoen for at svindelen flytter seg hit er stor, særlig etter hvert som andre land strammer inn loven, slik de har varslet.

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Frp vil kjøpe en million klimakvoter for slippe unna nasjonale utslippskutt

 2. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Klimakvotene må ikke bli en sovepute

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Arbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvote

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Regjeringen venter trangere budsjett for 2021. Frp varsler kutt i ytelser.

 5. NORGE
  Publisert:

  Så mange prosent vil EU at Norge skal kutte klimautslippene med innen 2030

 6. NORGE
  Publisert:

  Skattedirektøren advarer mot internasjonal svindel med grønne sertifikater fra Norge