– Modig av helsedirektøren

Inge Lønning (H) mener det er sterk politisk uvilje mot å gå inn i debatten om prioriteringer i helsevesenet.

  • Thomas Boe Hornburg Olga Stokke

Den tidligere stortingspolitikeren har ledet to utvalg om prioriteringer, prinsipper og retningslinjer i helsevesenet, og er en av politikerne som har fulgt dette temaet lengst.

Han mener helsedirektør Bjørn-Inge Larsens utspill er modig.

– Det er på høy tid at en leder så høyt i helsevesenet sier klart fra om de store utfordringene som ligger foran oss. Ingen i tilsvarende posisjon har sagt dette så tydelig før, sier Lønning.

Kritisk

Helsepolitisk talsmann i Frp, Per Arne Olsen, ser det annerledes.

– Helsedirektøren setter prislapp på menneskeliv, sier han.

Olsen er kritisk til å nedsette et utvalg og fastsette en økonomisk ramme. Han mener at utvikling av kostbare medisiner for noen få ofte kan være utgangspunkt for nye medisiner som kan komme mange til gode.

– Må man ikke prioritere?

– Jo, vi må det, det blir gjort i helsevesenet hver dag, medisinsk og helseetisk. Men å institusjonalisere det, sette ned et utvalg og en fast økonomisk grense, reagerer jeg på. Vi kan heller begynne å spare i helsebyråkratiet, som de regionale helseforetakene, ineffektivitet og konsulenttjenester som vi bruker én milliard kroner i året på.

Ubehagelig

Inge Lønning er mindre imponert over hvordan politikerne har mottatt budskapet.

– Fremskrittspartiet appellerer til ønsketenkning hos folk, og helseministeren er akkurat så intetsigende som man kunne vente. Hun virker mest opptatt av å ha ryggen fri, sier Lønning.

Han mener at norske politikere, mer enn i andre land, er uvillige til å ta debatten, fordi den alminnelige holdningen er at vi er så søkkrike at vi kan koste på oss hva som helst.

– Dette er så ubehagelig for politikerne at de overlater prioriteringene til fagfolkene, slik at de slipper å ta i det.

– Hva blir konsekvensene av det?

– Konsekvensene blir at de svakeste gruppene hele tiden kommer svakest ut.

Som eksempler nevner han kronikere og rusavhengige med psykiske problemer.

– Og når fagfolkene sier nei, som de må gjøre, opplever de ofte å bli falt i ryggen av politikerne, sier Lønning.