Norge

Færre følger koronaråd. Unge følger dem i minst grad.

Å følge énmetersregelen er ett av helseminister Bent Høies og helsemyndighetenes råd både nasjonalt og lokalt.

Oppslutningen om koronarådene faller mest blant unge. De har også flest nye smittetilfeller.

  • Solveig Ruud
    Journalist

«Følger du rådene du får fra myndighetene om korona?»

«Ja, alle», svarte åtte av ti spurte under 30 år i mars.

I oktober har dette sunket til drøyt seks av ti.

Det viser en undersøkelse utført av Norstat for Aftenposten. Et tilfeldig utvalg på 1000 personer er intervjuet i perioden 13.–18. oktober i år. Noen av svarene er sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i slutten av mars i år.

De strenge koronatiltakene kom 12. mars.

Fra «alle» til «noen» råd

Kvinner oppgir i større grad enn menn at de følger alle rådene. Det gjelder både nå og i mars.

Men både kvinner og menn i alle aldersgrupper oppgir nå at de i mindre grad enn i mars følger «alle råd». Totalt svarer 76 prosent i oktober at de følger alle råd, mot 90 prosent i mars.

Aftenposten har vist tallene til helseminister Bent Høie (H). Han oppfordrer folk «veldig klart» til å følge rådene fra myndighetene.

– Vi ser fra resten av Europa at økt smitte får de samme konsekvensene som i mars-april. Sykehusene fylles opp og de må stenge ned deler av samfunnet. Dette har vi klart å unngå i Norge. For at det skal forsette er vi avhengig av at folk følger råd og smitteregler, sier han.

Et økende antall følger «noen råd»

De fleste flytter seg fra svargruppen som følger «alle råd» til svargruppen som sier de følger «noen råd». Andelen stiger fra 9 til 19 prosent. De som svarer at de «sjelden» eller «aldri» følger myndighetenes råd, er nær null både i mars og nå.

Høie opplever fortsatt god oppslutning om rådene, selv om målinger ifølge ham viser at folk er lei av korona. Han minner om at Norge har noen av de mildeste tiltakene, sammenlignet med andre land.

– Dette ønsker vi å fortsette med, men da er vi avhengig av god oppslutning om råd og regler, sier han.Mest smitte blant unge

Oppslutningen om rådene samsvarer med smittespredningen i ulike aldersgrupper. Ifølge Folkehelseinstituttet har smitten de siste ukene primært forekommet hos yngre personer med lav risiko for å bli alvorlig syke.

Aldersgruppen 20–29 år har siden siste uken i august gjennomgående stått for over 40 prosent av nye smittede i Oslo. I april sto aldersgruppen for rundt 25 prosent av de nye tilfellene.

Rundt 75 prosent av de spurte i alderen 30–49 år oppgir at de følger alle rådene. Andelen er bare 63 prosent blant dem under 30 år.

– Mitt inntrykk er at unge i det store og hele fortsatt er flinke til å følge reglene. Men det er samtidig grunn til å tro at den vedvarende økte smittespredningen i denne aldersgruppen sannsynligvis henger sammen med redusert etterlevelse av reglene, sier Høie.

Størst vilje til å følge myndighetenes råd ser det ifølge undersøkelsen ut til å være i gruppen over 50 år.Stor oppslutning om tiltak i Oslo

De siste månedene har lokale og nasjonale myndigheter noen steder gitt litt ulike råd. Oslo og en del kommuner i nærheten har for eksempel strengere råd enn de nasjonale på flere områder. Det skyldes smittebildet.

Oslo-folk oppgir at de i større grad følger myndighetenes råd enn de som bor i andre landsdeler. 83 prosent i Oslo oppgir at de følger alle rådene. Bare 71 prosent i Midt-Norge gjør det samme.

Høyre-velgerne slutter opp om rådene

Høyre-velgerne har høyest andel av dem som sier de følger alle råd. Deretter følger velgerne til Venstre og MDG hakk i hæl.

– Høyrefolk er lovlydige, så det er veldig hyggelig, sier Høie

Alle disse partiene står sterkt i sentrale deler av landet der smitten har vært mest utbredt.

Flere er fornøyd med regjeringen

Regnet blant alle spurte får regjeringen bedre karakter for håndteringen nå enn i mars. På en skala der 1 er dårligst og 10 er best, svarer 56 prosent med karakterene 8–10 nå i oktober. I mars var det halvparten som svarte slik.

Blant de store partiene er Høyre-folk desidert mest fornøyd mer regjeringens håndtering. Nesten fire av fem Høyre-folk svarer innenfor verdiene 8–10.

Blant folk som stemmer Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV ligger omtrent halvparten på de tre høyeste verdiene på karakterskalaen. Blant Arbeiderparti-velgerne er det noen flere.

I jevnt over alle de store partiene får regjeringen bedre skussmål nå enn i mars.

Statsminister Erna Solberg (H) har styrket sin stilling. Blant alle 1000 spurte svarer 28 prosent at de har et «bedre inntrykk av Solberg nå» etter et drøyt halvår med korona. Bare 7 prosent har et «dårligere inntrykk», mens resten ikke er blitt påvirket.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Norstat