Smittespredningen øker i andre land. Men norske smittetall er fremdeles relativt lave.

Nye hurtigtester, mer penger til internasjonalt samarbeid og uenigheter med Trump. Dette er hovedpunktene fra helsemyndighetenes siste koronaoppdatering.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Bent Høie og Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), under dagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Spenningen var stor før dagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge. Forrige uke tok Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, et oppgjør med helsemyndighetene da de ville innføre strengere smitteverntiltak.

I tiden etter har smittetallene fortsatt å øke i hovedstaden, samt i flere andre byer. Derfor ble det i forkant spekulert på om flere smitteverntiltak innføres.

Helseminister Bent Høie (H) sier til Aftenposten at smittenivået i Oslo fremdeles er for høyt. Men statsråden tar ikke til orde for å stramme inn slik situasjonen er nå.

– Jeg opplever at den tiltakspakken Oslo innførte forrige uke er tilpasset situasjonen i Oslo. Så er det for tidlig å si noe om den er tilstrekkelig eller ei, sier Høie.

Mer smitte, økt testing

Generelt opplyser han at Norge ligger godt an i kampen mot koronaviruset.

– Smittespredningen øker i flere land utenfor Norges landegrenser, men norske smittetall er fortsatt relativt lave. Vi har kontroll, forteller Høie.

De siste to ukene er det registrert mellom 700 og 800 smittetilfeller i uken. Det siste døgnet alene er 147 nye tilfeller registrert, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Dette henger sammen med vedvarende smittespredning i Oslo kommune, i tillegg til ulike utbrudd lokalt i landet, forteller avdelingsdirektør Line Vold.

Samtidig understreker hun at høyere smittetall også henger sammen med økt testkapasitet.

Det testes nå langt mer enn i mars og april. Det gjør at flere positive tilfeller oppdages. Antall positive prøver av dem som testes ligger på mellom 1 og 2 prosent.

Hittil i pandemien er 1,1 millioner nordmenn testet for covid-19.

Fremover forventer FHI at smittesituasjonen preges av lokale utbrudd. De siste og største utbruddene er knyttet til ulike arrangementer, i tillegg til enkelte utbrudd på skoler og i barnehager. Det er fortsatt ganske mye smitte blant unge voksne, opplyser Vold.

Samtidig har antall sykehusinnleggelser gått ned de siste dagene. 22 personer er nå innlagt, sammenlignet med 27 før helgen, ifølge Helsedirektoratets statistikk. Forrige uke var det ett koronadødsfall i Norge.

De første hurtigtestene er kommet

Nå har Norge skaffet et nytt verktøy i kampen mot viruset: De nye hurtigtestene er på plass. Du kan lese mer om dem her.

Disse vil styrke testkapasiteten og gjøre smittesporingen bedre, mener Høie. Myndighetene skrevet kontrakt for å kjøpe tre millioner tester i første omgang.

– Da er Norge sikret god tilgang ut året og god tilgang inn i det neste året, sa helseministeren.

Det er også mulighet for å kjøpe ytterligere to millioner tester.

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyser at de i første omgang vil testes ut i tre kommuner i en tre ukers periode for å sammenligne resultatene.

Deretter lages det retningslinjer for bruk av hurtigtestene.

– I grove trekk vil nok de vanlige testene være de som benyttes der det er viktig med diagnostikk. Men der det er om å gjøre å få oversikt over smitteutbredelse kan det være viktig med hurtigtestene for å få rask oversikt over situasjonen, sier Guldvog til Aftenposten.

Kan bli mer munnbind

I Oslo er det nå påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Høie sier det kan bli aktuelt å innføre regler om munnbind flere steder. FHI har utredet en liste over områdene dette kan bli aktuelt.

Listen er ikke offentliggjort, men vil bestå av situasjoner der smittepresset øker og hvor det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Helsedirektøren minnet også om at det kun er tillatt å være ri personer på private arrangementer i Oslo. Den nasjonale grensen er 20.

– Skal du ha privat arrangement i hjemmet, bør du ha kontaktinformasjon til alle gjestene. Og det må være en meter mellom gjestene til bords, sier Guldvog.

Uenig med Trump

Helsetilstanden til Donald Trump fikk også oppmerksomhet under dagens pressekonferanse. Høie uttalte at han ikke var helt på samme side som presidenten i vurderingen av viruset.

– Jeg er ikke enig i at man ikke skal være redd for covid-19. Jeg er bekymret for covid-19 hver eneste dag og hver eneste time, jeg, sa Høie da han ble bedt om kommentere presidentens uttalelse.

– Men jeg er enig i at vi ikke trenger å tenke på det hver eneste dag og hver eneste time. Vi må ha noen lommer i livet der vi skal tenke på andre ting, sa han. Statsråden la til at han ønsker presidenten god bedring, og følger situasjonen.

Høie understreket viktigheten av internasjonalt samarbeid for å bekjempe viruset. Derfor åpner Norge lommeboken på ny for å bidra i kappløpet om å skaffe en vaksine:

  • Regjeringen innvilger 10 milliarder kroner til GAVI, den globale vaksinealliansen.
  • Samt ytterligere 20 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Pandemien har vist oss at WHO er uvurderlig. Det er helt nødvendig å støtte Verdens helseorganisasjon i tiden fremover, sier Høie.

– Derfor ønsker regjeringen å bidra til organisasjonen, ikke bare over Utenriksdepartementets budsjett, som vi tradisjonelt har gjort, men nå også over Helsedepartementets budsjett.

– Hva vil dere gjøre for å sikre at pengene som bevilges brukes på en måten dere ønsker?

– Det er gjennom det internasjonale samarbeidet vi er en del av. Ikke minst når det gjelder vaksine er Norge en pådriver for å sikre tilgang for vaksine også i land som er dårligere stilt enn Norge. Det er viktig at vi bidrar til det.