Norge

Viggo Kristiansen begjærer seg løslatt

Påtalemyndigheten skal vurdere Baneheia-saken på nytt. Drapsdømte Viggo Kristiansen begjærer seg nå løslatt.

Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, vil søndag kveld sendte et krav til Agder statsadvokatembeter om at Kristiansen løslates.
 • NTB
 • Hans O. Torgersen
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

I snart 11 år har Kristiansen kunnet begjære seg løslatt, men har ikke villet gjøre dette fordi han mener det ville bli sett på som en erkjennelse av skyld.

Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt for Baneheia-drapene.

– Viggo har vært klar på at han ikke skal ut før han er frikjent. Det som har endret seg nå, er at han er overbevist om at han blir frikjent, sier hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

– Han tar det ut på forskudd?

– Ja, han gjør det, noe som alle andre også ville gjort, sier Sjødin til Aftenposten.

Det var TV2 som først meldte om at Kristiansen begjærer seg løslatt.

Viggo Kristiansen fotografert under et rettsmøte i Oslo tingrett i august 2011.

NTB er kjent med innholdet i begjæringen som blir sendt til Agder statsadvokatembete søndag kveld. I den begrunner Kristiansens advokat begjæringen med at saken mot hans klient er gjenåpnet.

– Kjennelsen kan ikke sees på en annen måte enn at det er plikt til å løslate, heter det i begjæringen.

Sjødin sier til NTB at Kristiansen likevel ønsker at det blir en full ny rettsrunde, i stedet for at statsadvokaten innstiller på at han skal frifinnes uten en rettsrunde.

– Statsadvokaten har en plikt til å hindre oversoning. Slik saken nå står er det sannsynlig med enten en frifinnende dom eller at det blir lagt ned påstand om frifinnelse, sier Sjødin til NTB.

Advokaten viser til en avgjørelse i Høyesterett i 2010, der det ble besluttet at en person skulle bli løslatt allerede før Gjenopptakelseskommisjonen hadde fattet vedtak.

– I denne saken er vi kommet enda lenger når kommisjonen nå har fattet sitt vedtak om gjenåpning, påpeker han.

Tre hovedbevis

I begjæringen viser Kristiansens advokat til at kommisjonens flertall har vurdert tre hovedelementer, DNA-beviset, telefonbeviser og Jan Helge Andersens forklaring. De mener bevisene mot Kristiansen er svekket, og telefonbeviset for ham styrket.

– Viggo Kristiansen er i realiteten ferdig sonet. Når det gjelder forvaringsdom, er det vanskelig å få gjentakelsesfare vurdert ut fra en dom med så mange feil at den er gjenåpnet, står det.

Det var torsdag som beslutningen kom fra Gjenopptakelseskommisjonen om at det var grunnlag for å gjenåpne Baneheia-saken på nytt etter nye bevis i saken. Det betyr ikke at Viggo Kristiansen automatisk vil bli frifunnet, skriver Inge D. Hanssen i denne kommentaren.

Les også

10 spørsmål og svar: Dette skjer med Baneheia-saken nå

Flertallet i kommisjonen mener at det i dag hersker reell usikkerhet om DNA-sporene viser at det var to gjerningsmenn. Disse sporene står derfor i en annen stilling i dag enn da dommen ble avsagt, mener flertallet.

Mindretallet mener at de DNA-funnene ikke står i noen vesentlig annen bevismessig stilling i dag enn de gjorde da saken var opp for retten.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel.

Les også

 1. DNA, kameratens troverdighet, SMSer og basestasjoner. Derfor blir saken gjenopptatt.

 2. Byen som aldri får bli ferdig

 3. Aftenposten mener: Klokt å få Baneheia-saken vurdert på nytt

Les mer om

 1. Baneheia
 2. Gjenopptakelseskommisjonen
 3. Arvid Sjødin
 4. DNA