Norge

Hordaland skal få ny politimester

jan fougner.JPG

Politietterforsker Robin Schaefer varslet forsvarlig da han sa fra om kritikkverdige forhold ved etterforskningen av Monika-saken. - Jeg er takknemlig for at han holdt ut, sier Politidirektøren.

  • Petter Winther

Torsdag ble advokatfirmaet Wiersholms rapport om Hordaland politidistrikts håndtering av varsleren Robin Schaefer lagt frem.

Rapporten kommer med kraftig kritikk av Hordaland politidistrikts håndtering av Schaefers varsling. Schaefer ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse, politiet fulgte ikke egne regler for varsling og tilsidesatte arbeidsmiljølovens paragraf om forsvarlig arbeidsmiljø, forklarte Jan Fougner, som ledet arbeidet, under pressekonferansen.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård kommenterte saken for pressen klokken 12 torsdag formiddag.

- Dette viser at vi har en jobb å gjøre, sier han.

— Vi må jobbe mer systematisk for å få et klima for åpenhet, kritikk og forslag til forbedringer. Disse tre rapportene vil bidra til det, og det må gjøres i hele etaten.

Han peker på at den som ser seg nødt til å varsle skal bli tatt på alvor og få støtte.

- Det har ikke skjedd i denne saken. Men Robin Schaefer holdt ut. Han hadde kun edle motiver for sitt arbeid, og jeg er takknemlig for at han holdt ut.

Han avfeier at Politidirektoratet ikke kjenner godt nok til varslingsreglene.

— Vi har håndtert flere saker opp gjennom årene hvor det ikke har vært noe tvil om kompetansen. Men i denne saken kjente vi ikke fakta godt nok. Derfor gikk dette galt.

- Ny politimester skal på plass i Hordaland politidistrikt

Rapporten vil bli oversendt til Spesialenheten for politisaker, forteller Humlegård.

Spesialenheten har tidligere gransket saken for feil i etterforskningen, men fant da ikke grunnlag for å straffeforfølge noen.

Humlegård informerte om at stillingen som politimester i det nye politidistriktet lyses ut i dag som følge av at politidistriktene Hordaland og Sogn og Fjordane blir slått sammen.

— Inntil videre er John Reidar Nilsen konstituert som politimester. Geir Gudmundsen er fortsatt innbeordret til Politidirektoratet, sier han.

— Vi går i gang med å rekruttere en ny politimester i politidistriktet.

På spørsmål om det blir aktuelt med avskjedigelse i saken svarer Humlegård:

— Det er ikke min rolle å svare på, sier politidirektøren.

Han legger til at det fortsatt er flere spørsmål i denne saken som må avklares.

— Denne saken må etter min forståelse sendes over til Spesialenheten for mulig straffeforfølgelse for brudd på arbeidsmiljøloven.

- Ingen i Hordaland politidistrikt kunne reglene om varsling

Jan Fougner som har ledet arbeidet med Wiersholms rapport holdt pressekonferanse torsdag formiddag klokken 11.

- Ingen i Hordaland politidistrikt kunne reglene om varsling, sier Fougner på pressekonferansen.

Han mener også at Riksadvokatens rapport konkluderte feil, da de konkluderte med at Schaefer ikke hadde status som varsler i 2014.

— Riksadvokaten kjenner heller ikke alle reglene rundt dette.

— Spørsmålet om varsling er et arbeidsrettslig spørsmål som Riksadvokaten har bommet på, sier han.

Fougner mener hovedproblemet i saken er hvordan politidistriktet håndterte kritikken fra Schaefer.

— Dårlig stemning for å få kritikk er hovedgrunnen for at det ble som det ble.

- Denne saken kunne vært løst enkelt om man hadde hatt et annet ytringsklima, sa han.

Wiersholms hovedkonklusjoner er:

  1. Robin Schaefers engasjement for å få gjenopptatt Monika-saken og hans opptreden i den forbindelse må regnes som varsel om «kritikkverdige forhold» etter reglene i arbeidsmiljølovens § 2-4.
  2. Varslene til Politimesteren, til bistandsadvokaten, til pressen og allmennheten var forsvarlige og dermed lovlige og i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven § 2-4.
  3. Arbeidsgivers opptreden etter varslene representerer samlet sett et brudd på forbudet i arbeidsmiljølovens § 2-5 mot gjengjeldelse.
  4. Arbeidsgiver fulgte ikke Hordaland politidistrikts egne regler for håndtering av varsling.
  5. Arbeidsgiver sørget heller ikke for at Robin Schaefers arbeidsmiljø var fullt forsvarlig.

Justisminister Anders Anundsen sier rapporten vil bli fulgt opp.

— Jeg er glad for at vi har fått en bred og uavhengig granskning av varslersaken i Hordaland. Granskningen konkluderer med Schaefer varslet forsvarlig slik arbeidsmiljøloven krever. Rapporten vil nå bli nøye gjennomgått og fulgt opp med tiltak.

— Varslingsreglene i politiet må gjennomgås og gjøres kjent, og kunnskapsnivået for behandling av varslingssaker må økes, skriver Anundsen i en pressemelding.

schaefer-WEGIr8shvX.jpg

— Et skoleeksempel på en forsvarlig varsling

Det såkalte Fougner-utvalget, ledet av partner Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm, fikk tidligere i år i oppdrag av Justisdepartementet å besvare følgende hovedspørsmål:

Ble Robin Schaefer og de andre varslerne i politiet utsatt for represalier fra sine ledere?

Og:

Fulgte politidistriktet sine interne retningslinjer for varsling til punkt og prikke? Oppfyller varslerne kravene som stilles til forsvarlig varsling?

Klokken 10 i dag ble rapporten offentliggjort på nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet. I rapporten får varsleren Robin Schaefer full oppreising; utvalget skriver blant annet at måten Schaefer gikk frem på «fremstår som et skoleeksempel på en forsvarlig varsling.»

Wiersholms rapport trekker også frem varselets samfunnsmessige betydning:

«Det er ikke tvilsomt at varselet har betydelig allmenn interesse i et demokratiperspektiv og inngår i debatten om kultur og ledelse som ble reist etter 22. juli-tragedien,» står det i rapporten.

Les hele rapporten her.

- Spesiell stemning

Robin Schaefer var etterforskeren som - uten hell - forsøkte å få Monika-saken gjenåpnet i fjor vinter, etter å ha påpekt en rekke feil i den opprinnelige etterforskningen av åtteåringens dødsfall.

Det har vært knyttet stor interesse til granskernes rapport. De er nemlig de første som i full bredde har sett nærmere på hva som egentlig skjedde på sjefsnivå etter at Schaefer slo alarm i januar 2014.

Advokatfirmaet Wiersholm hadde onsdag leid flere rom på Hotel Norge i Bergen. Der fikk de involverte i hordalandspolitiet lese rapporten.

Situasjonen preger Hordaland politidistrikt, og spesielt politihuset i sentrum.

- Det er en svært spesiell og spent stemning der, sier en politiansatt til BT.

— Vi ligger nede for telling, sier en annen.

Har allerede ført til endringer

Schaefers varsling har allerede ført til endringer i reglene for henleggelse av mistenkelige dødsfall. I kjølvannet av saken har Riksadvokaten besluttet at statsadvokaten nå skal avgjøre spørsmålet om henleggelse, etter en begrunnet tilrådning av politiet, i saker med mistenkelige dødsfall.

Politidirektoratet har også besluttet at Kripos skal opprette en egen «cold-case»-gruppe som skal gjennomgå alvorlige og uoppklarte kriminalsaker. Kripos skal også kunne se på slike saker på eget initiativ.

— Monika-saken i Hordaland var en anledning for å ta dette grepet, siteres Politidirektøren på i rapporten.

— Målet er å oppklare flere alvorlige og vanskelige gamle saker som er henlagt, der etterforskningen har stoppet opp og man føler at man står fast.

Kritiske til rapporten

Sidsel Isachsen var påtaleansvarlig i Monika-saken. Hun tok beslutningen om at saken skulle henlegges. Svein Holden, hennes advokat, forteller at han og Isachsen er kritisk til rapporten på flere områder:

— Rapporten forutsetter at Isachsen var forutinntatt og lite åpen til Schaefers innvendinger. Dette er vi uenige i, sier Holden ifølge BT.

— Vi mener ikke det er grunnlag for å gi henne de karakteristikker rapporten gjør, legger han til.

Les også:

Et hull i loven

Politiledelsen har ikke gratulert Schaefer med Fritt Ord-prisen

Les også

Politiansatte i Hordaland med svært lav tillitt til egen ledelse

Les mer om

  1. Monika-saken