Norge

I dag fikk vi nye politidistrikter - se oversikten

Fra og med 1. januar 2016 har vi ikke lenger 27 politidistrikter, men 12. Det er startskuddet for den såkalte nærpolitireformen.

tac34d7a_doc6nsyfmvg7ltc0oiikds-3cC0oWNGQS.jpg Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

 • Nina Selbo Torset
  Nina Selbo Torset

Målet? Et bedre politi, rett og slett.

Det stilles strengere krav til politiets responstid, anropstid, tilgjengelighet og nærhet.

Med 12 splitter nye politidistrikter følger også nye politimestre. Ti av navnene på listen er nye. To fikk fortsette uten utlysning. Hovedseter for de nye distriktene er også blittbestemt – ikke helt uten bråk – men de nye operasjonssentralene vil ikke være på plass helt ennå.

De første nye operasjonssentralene skal først stå klar til høsten. Sammenslåingen starter trolig i Finnmark og Agder. Deretter skal Politidirektoratet (POD) etter planen rulle ut to nye operasjonssentraler i kvartalet, skriver Politiforum. Alle de nye operasjonssentralene er tidligst operative i løpet av 2018.

Så hva betyr det egentlig at vi fra i dag har nye politidistrikter?

— Folk flest vil ikke merke noen forskjell med en gang. Men gradvis er målet at publikum skal merke at de får et bedre og mer kompetent politi, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NTB.

Se hvilke krav som stilles til de nye politidistriktene i faktaboksen:

Dette er de nye politidistriktene:

Innlandet politidistrikt

Hovedsete: Hamar

Politimester: Johan Brekke (56)

Dekker Hedmark og Oppland fylker. Erstatter politidistriktene Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland.

Øst politidistrikt

Hovedsete: Ski

Politimester: Jon Steven Hasseldal (45)

Dekker Østfold og østlige deler av Akershus. Erstatter politidistriktene Østfold, Follo og Romerike.

Bilde_2569_lrg-lssXojYpWf.jpg

Oslo politidistrikt Hovedsete: Oslo

Politimester: Hans Sverre Sjøvold (58) – fikk fortsette uten ny utlysning.

Dekker Oslo samt Asker og Bærum.

Sør-Øst politidistrikt

Hovedsete: Tønsberg

Politimester: Christine Fossen (53)

Dekker fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud samt Jevnaker kommune i Oppland. Erstatter politidistriktene Telemark, Vestfold, Nordre Buskerud og Søndre Buskerud.

Agder politidistrikt

Hovedsete: Kristiansand

Politimester: Kirsten Marie Lindeberg (62)

Dekker de to Agder-fylkene unntatt Sirdal kommune i Vest-Agder.

Sør-Vest politidistrikt

Hovedsete: Stavanger

Politimester: Hans Vik (52)

Omfatter Rogaland fylke samt Sirdal kommune i Vest-Agder. Erstatter politidistriktene Rogaland samt Haugaland og Sunnhordland. Inntil videre omfatter distriktet de sørligste kommunene i Hordaland.

Vest politidistrikt

Hovedsete: Bergen

Politimester: Kaare Songstad (49)

Erstatter politidistriktene Hordaland og Sogn og Fjordane. Kommunene Fitjar, Stord og Bømlo sør i Hordaland blir inntil videre en del av Rogaland, men skal etter planen inn i Vest politidistrikt når transportløsninger som den fergefrie forbindelsen Hordfast kommer på plass.

Møre og Romsdal politidistrikt

Hovedsete: Ålesund

Politimester: Ingar Olav Bøen (56)

Omfatter Møre og Romsdal fylke. Erstatter politidistriktene Sunnmøre, samt Nordmøre og Romsdal.

Trøndelag politidistrikt

Hovedsete: Trondheim

Politimester: Nils Kristian Moe (51)

Dekker Trøndelags-fylkene og erstatter politidistriktene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Omfatter også Bindal kommune, helt sør i Nordland.

Nordland politidistrikt

Hovedsete: Bodø

Politimester: Tone Elisabeth Vangen (49)

Omfatter Nordland fylke. Erstatter politidistriktene Helgeland, Salten, sørlige deler av Midtre Hålogaland.

Troms politidistrikt

Hovedsete: Tromsø

Politimester: Ole Sæverud (44) – fikk fortsette uten ny utlysning.

Omfatter Troms fylke, inkludert kommunene som er en del av dagens Midtre Hålogaland politidistrikt.

Finnmark politidistrikt

Hovedsete: Kirkenes

Politimester: Ellen Katrine Hætta (45)

Omfatter hele Finnmark fylke.

Politireformen har også ført tilskarp ordkrig mellom Siv Jensen og Anders Anundsen:

 1. Les også

  Frp-statsråder i steil politikrangel

 2. Les også

  Debatten om nærpolitireformen: Styrket og mer samordnet forebygging

 3. Les også

  Debatt: Regjeringen definerer ikke hva et «nærpoliti» skal være

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  22. juli-kommisjonen mente drastiske endringer måtte til i norsk politi – slik blir svaret fra det «nye» politiet

 2. NORGE
  Publisert:

  Han har 212 kilometer å kjøre til nærmeste politiarrest

 3. NORGE
  Publisert:

  126 lensmannskontorer blir lagt ned

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Politireformen: Den burde hete «nærpolitibilreformen» | Andreas Slettholm

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Kritisk fase for politireformen | Per Anders Madsen

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Så mange fylker forsvinner i Norges nye regionkart