Staff:-Riktig og hyggelig domsavgjørelse

Advokat Trygve Staff mener dommen i Hålogaland lagmannsrett som ga en 14 år gammel jente lov til fortsatt å bo hos sin fostermor i Sarpsborg, er både riktig og skjønnsom.

— Det er veldig hyggelig at retten har funnet det riktig at jenta skal tilbake til fostermoren, slik begge parter ønsker. Jeg er ikke overrasket over utfallet, men man kan aldri være sikker. Jeg regner med at barnevernet i Tromsø lar det bli med dette, slik at vi kan få ro i saken, sier advokat Staff til NTB. Han er sammen med Tor Erling Staff jentas advokat.

Den 14 år gamle jenta gikk i kirkeasyl i Greåker kirke i oktober for å unngå barnevernet. Barnevernet i Tromsø og Tromsø kommune ønsket å frata fostermoren omsorgen for det de mente var langvarig omsorgssvikt.

Fostermoren har hatt omsorgsansvaret for jenta og bodd sammen med henne siden hun var ett år og tre måneder gammel.

Hålogaland lagmannsrett omgjorde dermed avgjørelsen i Nord-Troms tingrett, og slo enstemmig fast at jenta skal få bo hos sin fostermor, slik 14-åringen selv ønsker.

— I dette domsresultatet ligger det at lagmannsretten har funnet at de allmenne, enkle regler for omsorgsoverdragelse ikke får anvendelse når fosterhjemsforholdet er langvarig. Jenta har jo bodd hos fostermor praktisk talt hele livet, sier Staff.

(NTB)