Krever handling fra Helseministeren

Knut Arild Hareide mener statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen må komme på banen. – Det er bare hun som har tillit til det største helseforetaket, mener Krf-lederen. Siv Jensen mener helseministeren må åpne øynene. – Dette går på folks trygghet, sier Frp-lederen.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen må komme på banen i denne saken, sier Krf-leder Knut Arild Hareide.
  • June Westerveld
    June Westerveld

Les også:

Knut Arild Hareide mener Anne-Grete Strøm-Erichsen ikke lengre kan repetere at hun har tillit til Helse Sør–Øst. For da er hun den eneste som har tillit.

– Nå melder tillitsvalgte for både sykepleierne og legene at de ikke har det. De representerer nesten samtlige ansatte. Hareide sier han for alvorlig ble bekymret da Siri Hatlen valgte å gå av som direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS) i vår. Han mener hun var en av dem som hadde størst tillit i hele Helse-Norge.

— Regjeringen må lytte

— Nå viser det seg at Hatlens analyse var den viktige. Regjeringen må lytte til det som skjer. De kan ikke lengre bare ta hensyn til en ledelse som ikke har tillit nedover i rekkene.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på sin side har kalt inn styret ved Helse Sør–Øst til møte førstkommende fredag om den økonomiske situasjonen ved Oslo Universitetssykehus.

– Det er viktig med tett oppfølging av de sykehusene som bruker mer enn det Stortinget har bevilget. Sammen med de ansatte må vi finne ut årsakene til at man bruker mer enn det pasientgrunnlaget skulle tilsi, og så gjøre de nødvendige tiltakene, sier statssekretær Robin Martin Kåss i Helse- og omsorgsdepartement.

Han sier at OUS bruker mer enn en million mer om dagen enn det de har fått bevilget.

– Hvis OUS fortsetter å bruke mer enn de har fått tildelt vil det igjen gå ut over pasientene andre steder i Helse Sør–Øst. Det må være en rettferdig fordeling, sier Kåss.

Rammer pasientene

Hareide mener det ikke er mulig å gjøre omstillinger med milliardkutt uten at det går utover behandlingstilbud og pasientoppfølging.

– Pasientens sikkerhet er det viktigste her, det er bekymringsfullt at de ansatte opplever at det bare er budsjettkontroll som gjelder.

Krf-lederen presiserer at det må følge med omstillingsmidler når man skal slå sammen tre store sykehus.

– Vi trenger en sterkere politisk styring, det som skjer nå er at forskjellene mellom sykehusene er blitt større.

Uholdbart

Også Siv Jensen, leder av Fremskrittspartiet mener situasjonen er uholdbar.

– FrP har lenge advart mot at de stadige kuttprosessene og omstillingene kan få konsekvenser for pasientenes sikkerhet og helsetilbud. Det ser vi nå av varslene fra helsepersonellet, påpeker hun.

Frp foreslo i å bevilge 2.2 milliarder kroner mer til sykehusene enn regjeringen i det alternative statsbudsjettet.

– Vi så at OUS ble pålagt nye, store kutt i vår, og at det varsles at over 1000 personer vil måtte sies opp. Dette får konsekvenser for pasientene. I juni foreslo vi derfor en halv milliard ekstra til sykehusene i revidert nasjonal budsjett, men dette stemte de andre partiene imot.

Siv Jensen mener det ikke er en god situasjon i noen bedrift når flertallet av de ansatte ikke har tillit til ledelsen.

– Og her snakker vi om sykehusene, om folks helse og trygghet for liv. I juni gikk sykehusdirektøren ved OUS av fordi hun mente kuttene hun ble pålagt var uforsvarlige. Nå ser vi at helsepersonellet selv slår alarm. Helseministeren og statsministeren må snart åpne øynene og se at dette går på pasientsikkerheten løs. Det er ingen tvil om at folks trygghet reduseres.

Varsellampene lyser

Helse- og omsorgskomiteen er i Japan, men Bent Høie og Erna Solberg følger debatten og møtet mellom OUS-styret og helseministeren.

– De tillitsvalgte er bekymret for at ledelsen mener budsjettene er førende for driften ved sykehusene. Hvis helseministeren nå innkaller styret for å understreke betydningen av å holde budsjettene så forsterker hun både det de tillitsvalgte opplever som negativt, og at prosessen i for stor grad er preget av økonomiske mål og resultater, og ikke har pasientsikkerhet som hovedfokus, sier Høie.

Høyre mener at helseministeren har et ansvar for å følge opp det som har vært en forutsetning fra Stortingets side.

– Sammenslåingen skal gjennomføres uten at det går utover pasientsikkerheten.

Også helseministeren må se at alle varsellamper lyser. Jeg forventer at helseministeren har minst like stort fokus på og vil kreve forsikringer fra styret om at pasientsikkerheten ved OUS fremdeles står i fokus.