Vil forby ulovlig tropisk tømmer

Minst halvparten av tropisk tømmer som importeres til Norge, er hugget ulovlig i regnskogene. Miljøvernministeren vil ha byggebransjen frivillig med på å stanse importen.

  • >
  • Ole Mathismoen<br

I fjor importerte byggevarebransjen tropisk tømmer for ca. 120 millioner kroner. Mesteparten var råvarer som ble foredlet til parkett, dører, kjøkkenbenker, listverk osv. i Norge.Ifølge norsk lov er det i dag lov å importere tropisk tømmer som er hugget ulovlig etter indonesisk eller brasiliansk lov. Dette vil Børge Brende forandre.Regnskogsfondets kampanje mot hagemøbelbransjen de siste årene har gitt resultater.-Kun noen få butikker og kjeder selger i dag møbler laget av ulovlig hugget tømmer, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogsfondet. Han nevner Skeidar-kjeden blant de store som fortsatt selger møbler av tømmer som ikke er miljømerket.

Inviterer bransjen

Miljøvernminister Børge Brende vil forby import av tømmer som ikke er hugget på lovlig måte. I mellomtiden inviterer han nå bransjen til frivillig samarbeid.-Vi er helt avhengig av å få med de norske importørene på et samarbeid. Noen er positive, mens endel mener det blir vanskelig, sier Brende.I brevet til importører, foredlingsbedrifter og entreprenører ber Brende om at de velger tømmer som er FSC-sertifisert (Forest Stewardship Council). Han varsler også at han arbeider med et norsk forbud mot import av ulovlig tømmer, samt merke— og sertifiseringsordninger. Brende inviterer bransjen til samtaler i høst.Miljøvernministeren mener det er fullt mulig å stanse mye av den ulovlige importen, og viser til Storbritannia som har inngått samarbeidsavtale med Indonesia.-At det så viser seg at ulovlig indonesisk tømmer selges via Malaysia som ikke vil ha sertifiserings-ordninger, viser hvor vanskelig dette er, sier Brende.

Han håper norske forbrukere blir med på å stille krav til produsentene, slik det er blitt vanlig i mange andre europeiske land. -Norske Skog møter nå daglig krav om garantier for at norsk eksport-tømmer ikke er hugget i verneverdige barskoger, sier han.Han varsler at Regjeringen snart vil foreslå en ny miljøinformasjonslov. -Det blir strenge krav til at importører og norske produsenter kan dokumentere at varene er produsert miljøvennlig. I denne loven skal norske forbrukere sikres rett til å kreve slik dokumentasjon for svært mange produkter, sier Brende.

Staten først

I tillegg til import-forbud og samarbeid med byggebransjen arbeider Brendes departement med nye innkjøpsrutiner for all statlig virksomhet. Et første mål er at staten gjør alt for å unngå ulovlig hugget tropisk tømmer i nybygg.Regnskogsfondets leder Lars Løvold er fornøyd: -Veldig positivt. Det bidrar til å legge press på bransjen. Men et lovforbud er nok helt nødvendig. Den tropiske tømmerbransjen er i ekstrem grad preget av korrupsjon, ulovligheter og uoversiktlighet. Det er et paradoks at det i dag er fullt lovlig å importere tyvegods til Norge, sier Løvold.