Norge

Utvalg vil styrke kontroll med norske hysj-tjenester

Stortingets kontrollutvalg for hemmelige tjenester bør få utvidet innsynsrett, styrket teknologisk kompetanse og en leder på heltid, foreslår utvalget som har evaluert EOS-utvalget.

Eldbjørg Løwer leder Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.
  • Ntb

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings— og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) får mye ros i en evalueringsrapport som ble lagt fram mandag.

Blant annet bidrar EOS-utvalgets arbeid til at de hemmelige tjenestene skjerper seg, fastslår utvalget som har vært ledet av tidligere førstelagmann i Gulating lagmannsrett, Bjørn Solbakken.

Evalueringsutvalget foreslår at EOS-utvalgets leder og nestleder, men ikke de andre, får ubetinget innsyn overfor E-tjenesten. EOS-utvalget bør også få tilgang til PSTs register for kildeopplysninger, heter det.

EOS-utvalget bør få en leder på heltid. Tre av de sju medlemmene må øremerkes personer med juridisk, teknologisk eller EOS-faglig kompetanse, og antall medlemmer med politisk bakgrunn bør reduseres tilsvarende, foreslår Solbakken-utvalget.

Skeptisk leder

EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer håper Stortinget går lenger i å utvide hysj-granskernes innsynsrett enn bare til leder og nestleder.

– Jeg har litt vanskelig for å se hvordan dette rent praktisk skal kunne løses. Hele EOS-utvalget er sikkerhetsklarert til samme nivå. Det blir vanskelig om to av utvalgets medlemmer skal vite mer enn de fire andre. Jeg håper Stortinget går lenger når de nå får evalueringsrapporten til behandling, sier EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer til NTB.

Evalueringen av EOS-utvalget ble levert til stortingspresident Olemic Thommessen (H) mandag.

Samme klarering

Løwer sier at EOS-utvalget i hver eneste årsrapport har bedt om en klargjøring av innsynsretten i de hemmelige tjenestenes materiale. Hun liker ikke at evalueringsutvalget nå slår denne retten fast, men likevel velger å begrense den.

– Hele EOS-komiteen har den samme klareringsstatus. Vi er like tette og troverdige alle sammen. Så nå håper jeg at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i sin behandling går lenger enn evalueringsutvalget, sier hun.

Ryddejobb

Innsynsrett i PSTs kildemateriale, som utvalget også foreslår, handler kun om praktisk tilrettelegging, mener Løwer.

– Vi har ikke behov for kildens navn. Etter EOS-utvalgets uanmeldte inspeksjon i Havnelageret, har E-tjenesten innført et skille mellom kilden og det som er kildematerialet. Der står det nå kun et nummer. Nå må PST gjøre den samme ryddejobben, sier Løwer.

Legitimitet

Stortingspresidenten stiller seg bak evalueringsutvalgets ros av EOS-utvalget. I rapporten heter det blant annet at EOS-utvalget fører til at de hemmelige tjenestene skjerper seg, og at deres anseelse i samfunnet styrkes.

– Det er gledelig å se at også tjenestene gir uttrykk for at EOS-utvalget styrker deres legitimitet. Det er kanskje det aller viktigste, og en nøkkelfaktor til hvorfor vi har et samfunn som er preget av høy tillit, sier Thommessen til NTB.

Les også

  1. Regjeringen vurderer å la E-tjenesten få overvåke din internettbruk

  2. PST ville selv bestemme når de skulle følge loven om mobilovervåking

  3. E-tjenesten sto i fjor bak ulovlig overvåking av nordmenn i Norge

  4. EOS-utvalget: Skal granske PSTs bruk av basestasjoner