Norge

Har punget ut med elbilsubsidier for 2,3 milliarder kroner

Elbilsubsidiene har kostet staten 2,3 milliarder kroner. Dette er likevel det billigste klimatiltaket Norge gjør innenlands, hevder Transportøkonomisk institutt.

Subsidiering av elbiler er et billig klimatiltak - om man ser flere tiår frem i tid, mener TØI-forsker. Fredrik Varfjell

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Selv om flere elbilfordeler forsvinner om noen år vil subsidiering av bilene være et klimatiltak som ikke bare blir gratis, men som kan komme til å gå i pluss.

Vel å merke hvis:

 • Man ser langsiktig på saken — mot 2050.
 • Engangsavgifter for bensin- og dieselbiler heves dramatisk i årene som kommer.
 • Man regner inn helsegevinstene ved at annen forurensning fra bensin- og dieselbiler blir redusert.
  Dette har Lasse Fristrøm, forsker og tidligere leder ved Transportøkonomisk institutt regnet ut.

De nye regnestykkene, som Aftenposten kan presentere eksklusivt, legges frem på et frokostseminar på Stortinget mandag formiddag.

På Aftenpostens debattsider kan du lese om Fridstrøms konklusjoner med hans egne ord.

Hver bil har kostet 75.000 kroner

Ifølge Fridstrøm har subsidiene av elbiler gitt en merkostnad for Norge på tilsammen 2,3 milliarder kroner. Med 30.000 elbiler på norske veier på dette tidspunktet blir det 75.000 kroner per bil.

Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk institutt. Privat

Fridstrøms nye rapport er et direkte svar på en kronikk i Aftenposten den 21.9. Her omtaler de to forskerne Mads Greaker og Mads Kverndokk at elbilsubsidiene ligger høyt over prisen for andre tiltak for å redusere verdens CO2-utslipp, som å kjøpe klimakvoter.

Fridstrøm sier på sin side at det blir feil å sammenligne subsidiene med kvotepriser. I stedet må de sammenlignes med andre innenlandske tiltak. Ifølge klimaforliket på Stortinget skal 2/3 av Norges CO2-kutt tas innenlands.

— I beste fall, dersom man regner inn økt beskatning av bensin- og dieselbiler, og reduserte NOX-utslipp, kan Norge tjene penger på å legge om til biler som kan lades opp, allerede før man tar hensyn til klimagevinsten, sier Fridstrøm.

Betaler i bommen fra 2018

Han har lagt inn i beregningene at bompenge- og fergefordelene forsvinner i 2018, at engangsavgift for elbiler kommer i 2020 og moms i 2022. Ingenting av dette er så langt vedtatt.

Øker man engangsavgiften for bensin- og dieselbiler, men gir særfordeler til biler med CO2-utslipp under 50-100 gram per km, vil utslipp fra personbiler i 2050 være redusert med 60-70 prosent, konkluderer Fridstrøm.

Regjeringen må fortsette å gi elbilene fordeler, mener Norsk Elbilforening. Torbjørn Katborg Grønning

Tar man hverken med økte skatteinntekter eller helsegevinster vil det koste mellom 400 og 2500 kroner for hvert tonn CO2 man klarer å kutte.

Gevinstene kommer — men sent

Det heter at en Tesla må kjøre 60.000 km før den går miljøvennlig i pluss sammenlignet med en bensin- og dieselbil, fordi den er mindre miljøvennlig å produsere.

Fridstrøm bekrefter at gevinstene kommer først når en betydelig del av bilparken er skiftet ut, slik at energikostnadene går kraftig ned.

- Norges viktigste klimabidrag globalt

TØIs konklusjoner faller naturlig nok i god jord hos Norsk Elbilforening.

— Elbilpolitikken er ikke dyr. Kostnadene er ikke i nærheten av fantasitallene fra kritikere som Øystein Stray Spetalen og skrivebordsregnestykkene til enkelte forskere, sier generalsekretær Christina Bu.

— Det finnes ingen andre løsninger. Skal vi få ned utslippene fra transportsektoren må elbilpolitikken fortsette, sier Bu.

— Vi forventer at Regjeringen legger føringer for en langsiktig elbilpolitikk i statsbudsjettet, noe annet vil være å gå i mot klimaforliket, sier hun.

— Fortsatt er ni av ti biler som selges bensin- eller dieselbiler. Elbilgodene skal ikke vare evig, men bilene trenger fortsatt starthjelp, sier Bu.

— Folk glemmer også at Norge her er en kjempeinspirator for andre land. Kina har gjort som Norge og fjernet avgifter. Dette er Norges viktigste klimabidrag globalt, sier hun.

- Har fått enorme fordeler

Til dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen:

— Jeg konstaterer at elbilforeningen mener at alt skal være gratis. Elbilkundene fått enorme fordeler gjennom mange skattefritak. Alle vet at dette ikke kan vare evig. Når endringene kommer er det opp til Stortinget å avgjøre. Det kan også være at penger kan brukes på teknologiutvikling i Norge, fremfor å hjelpe utenlandske bilforhandlere, sier han.

Les også:

 1. Les også

  Kollektivpendlerne taper grovt mot Tesla-folket

 2. Les også

  Spår at teknologien vil løse klimakrisen

 3. Les også

  Eget felt for elbiler utredes i Oslo

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Dyr klimapolitikk må ha effekt utover norskegrensen

 2. POLITIKK

  Ap sier nei til Tesla-avgiften

 3. DEBATT

  Elbilpolitikken: Hva koster den samfunnet? | Kine Josefine Aurland-Bredesen

 4. DEBATT

  Derfor er det pisken, ikke gulroten, som gjør at nordmenn kjøper elbil

 5. DEBATT

  Vi kan nå elbil-målet uten å blakke staten

 6. KRONIKK

  Vi er opprørte over at Regjeringen setter elbilpolitikken i spill