En moderne husmormiks

De unge husmorbloggerne jobber og studerer. Men på hjemmebane elsker de å leke husmor.

Dagens moderne husmødre er både unge studenter og hjemmeværende og utearbeidende, og skriver om familieliv og hverdagslykke i bloggene sine - men de kan gjerne ha vaskehjelp og overlate matlaging til mannen sin. Her er mamma-blogger Mona Larsen og sønnen Daniel (2år)

Les også:

Hilde Danielsen.

Er unge kvinner i dag på vei tilbake til kjøkkenbenken eller velger de bare deler av husmorrollen – uten egentlig å drømme om å bli perfekte husmødre?

— I dag er det mange unge som blander tradisjonelle med likestilte roller, og husmoren er en av flere roller som kvinner kan gå inn og ut av i tillegg til yrkeslivet, sier Hilde Danielsen, forsker ved Rokkansenteret og redaktør av Tidsskrift for kjønnsforskning.

— Da jeg skrev boken Husmorhistorier i 2002, hadde ordet husmor en negativ klang, og ingen ville identifisere seg med husmorrollen. De unge som nå blogger om hjemmelivet, har tatt deler av den gamle husmorrollen fra 50-tallet og gjort det trendy å være opptatt av matlaging, barn og interiør. De kan leke med rollen som en slags hobby ved siden av jobb og studier, og det er veldig få av dem som ønsker å være hjemmeværende på heltid. Men de ønsker å oppvurdere verdier som har vært nedvurdert av 70-tallets kvinneaktivister, mener Danielsen.

Husmoren er en av flere roller som kvinner kan gå inn og ut av i tillegg til yrkeslivet,
forsker Hilde Danielsen

Hjemmelaget

50-tallets husmødre er senest skildret i Anne B. Ragdes nye roman Jeg skal gjøre deg så lykkelig, og der møter vi vaskeglade hjemmeværende som vokter hverandres perfekte hjem. Den gangen var 53 prosent av landets kvinner hjemmeværende. Dagens moderne husmødre er både unge studenter og hjemmeværende og utearbeidende, og skriver om familieliv og hverdagslykke i bloggene sine – men de kan gjerne ha vaskehjelp og overlate matlaging til mannen sin.

— Husmorbloggerne er egentlig en del av en større samfunnstrend der mye handler om å være hjemmelaget, ekte og sunt. De liker å bruke mye tid på husarbeid og hjemmeliv, og føler seg ikke fanget i tidsfella, sier Danielsen.

- Er det også en protest mot likestillingen?

— Det handler mer om å hente frem glemte kunnskaper fra bestemors tid – og gi dem en moderne vri. Sylting, hekling og brodering er ikke noe unge kvinner i dag føler at de er nødt til å kunne, men har som prosjekter i fritiden. De unge bloggerne har ikke nødvendigvis en helt tradisjonell arbeidsdeling hjemme, og er sjelden hjemmeværende på heltid. Men de tilhører en generasjon som har store brylluper og stor interesse for hjem og familieliv. Unge kvinner i dag har ikke behov for opprør mot en rolle de ikke er nødt til å fylle, slik det var for dem som var unge på 70-tallet. Mange av dem jobber deltid mens barna er små, og er ikke nødvendigvis opptatt av å tjene like mye som mannen sin, sier forskeren.

— Det kan jo være risikabelt å melde seg ut av arbeidslivet over lengre tid, eller skyve mannen ut av hjemmet fordi kvinnene styrer det meste der og skal ha full kontroll. Noen bloggere er veldig opptatt av å ha alt «perfekt stylet», og det har vel vært frigjørende for mange at hjemmene ikke må være perfekte lenger. Blir normen igjen at du skal bruke mye tid på hjemmet, kan det nok oppleves som en ny tvang. Men i mange moderne familier bruker også mannen mye tid på barn og familie, og dyrker gjerne jakt og fiske og andre «machointeresser» i fritiden.