Norge

Fikk piller som var 1500 kroner dyrere enn nødvendig

Livsnødvendige medisiner koster det offentlige 5,7 milliarder årlig. Det kan være mer enn nødvendig. Nå strammer Rikstrygdeverket grepet og innfører strengere kontroll med apotekene.<ul class="noindent"> <li> <strong> <font color="#006600">Debattcentralen:</font> <a href="http://debatt.aftenposten.no/Thread.asp?GroupID=17&amp;Group=Helse">Helse</a></strong> </li></ul>

 • >(foto)
 • >geir Otto Johansen <br
 • Anne Hafstad<br

Unødig dyrt. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) frykter at unødige kostnader påføres folketrygden fordi apotekene gir pasienter dyrere pakningsstørrelser enn nødvendig.Per Einar Løkken fikk utlevert medisiner som kostet Folketrygden 1535 kroner mer enn nødvendig.Tabletten han vanligvis bruker, Zocor, har en styrke på 80 mg. Det er helt nødvendig for å holde kolesterolnivået nede. Medisinen er godkjent for blåreseptordningen. Det betyr at det er staten som tar regningen.Den ble unødig høy fra Per Einar Løkken. En pakning som legen hadde forskrevet, med 98 tabletter på 80 mg hver, koster 1989 kroner.Det fikk ikke Løkken. I stedet fikk han utlevert to pakninger med tabletter på 40 mg til den nette sum av 3496 kroner. Apotekets utlevering påførte det offentlige en merkostnad på 1535 kroner.-Jeg tenkte ikke over det da jeg fikk pillene, men i ettertid har jeg reagert på prisen, sier Løkken.Det gjør også assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). -Dette er ikke et enestående tilfelle. Vi frykter at Folketrygden påføres økte og unødvendige kostnader, sier Ovesen.

Betydelig beløp

Han tør ikke spekulere i omfanget av denne type utleveringer, men konstaterer at det fort kan være snakk om betydelige beløp.-Vi ønsker at myndighetene ser kritisk på dette og får kartlagt hvor omfattende det kan være, sier Ovesen.I 2001 kostet legemidler på blåresept staten 5,7 milliarder kroner, en økning på nesten syv prosent sammenlignet med året før. FFO og andre pasientorganisasjoner kjemper en innbitt kamp for å sikre at funksjonshemmede og kronisk syke får medisiner de trenger på blå resept.-Mange funksjonshemmede og kronisk syke må ut med store beløp årlig til medisiner som ikke kommer inn under ordningen. Da må kontrollen av pengene som brukes være god. Penger spart her, kan være gode penger brukt et annet sted, som vil kunne gi mange pasienter en bedre hverdag, sier Ovesen.

Ny kontrollordning

-Det er ikke til å stikke under stol at dette skjer. Omfanget har jeg ikke grunnlag for å si noe om, sier avdelingsdirektør Tom Kristoffersen, Avdeling for helsetjeneste og Rehabilitering, Rikstrygdeverket.Han opplyser at enorme mengder resepter og bilag skal kontrolleres innenfor dette systemet. Da kan det være vanskelig å oppdage om penger kunne vært spart. Det skal det nå bli slutt på. -Vi er i ferd med å avslutte arbeidet med et et nytt elektronisk kontrollprogram som skal brukes i oppgjøret mellom apotekene og trygdeetaten. Det vil kunne avdekke slike ting som vi her snakker om, sier Kristoffersen.

Skylder på leverandøren

-Leverandøren var tom for den pakningen Løkken skulle ha. Derfor måtte vi gi ham et dyrere alternativ, sier bestyrer Anne Marie Tidemann ved Risvollan apotek i Trondheim.-Det holder ikke. Løkken ble aldri informert om at det fantes alternative pakninger. Han fikk heller ikke spørsmål om han kunne vente til apoteket kunne levere. Dessuten kunne det vel tenkes at andre apoteker i byen hadde den aktuelle pakningen. Det blir for lettvint av apotekene å skylde på leverandørene, noe som er praktisk talt er umulig å etterkontrollere, sier Ovesen.I Norges Apotekerforening aviser man kritikken.-Apotekene er bevisste på å gjøre legemiddelkostnadene for Rikstrygdeverket så lave som mulig, sier president Inger Lise Eriksen i Norges Apotekerforening.Hun kjenner ikke den konkrete saken, men sier at episoder som det Aftenposten viser til, kan forekomme av flere grunner.-Det kan være leveringsproblemer, og det kan forekomme at hensynet til pasienten går foran økonomiske hensyn. Men at pasienten ikke informeres slik det her hevdes, skal ikke skje. Alle apoteker har leveringsplikt, men en del medisiner er så dyre at vi ikke kan sitte med store lager. Da kan det skje at det tar en dag eller to før vi kan levere, sier Eriksen.

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Internasjonal studie: Ikke dyrt å kjøpe medisiner i Norge

 2. NORGE

  Eksplosjonsartet vekst for statens kjøp av superdyre medisiner

 3. ØKONOMI

  Prisene har skutt i været: Foreslår munnbind på blå resept

 4. NORGE

  Legemiddelverket: 7000 pasienter er omfattet av medisinsaken

 5. NORGE

  Et samlet Helse-Norge vil ha åpenhet om prisen på medisin. Likevel har Regjeringen sagt ja til legemiddelindustriens krav om hemmelighold.

 6. KRONIKK

  På fastlegens kontor er du en lønnsom eller en ulønnsom pasient | Kristian Østby