Norge

Tjener du deg lykkelig?

Vi vil ha det naboen har for å bli fornøyde.

  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg

Les også:

Les også

  1. Så mye er lykke verdt

  2. Gjør penger deg lykkelig?


Sammenhengen mellom inntekt og lykke er et av de store stridsområdene i lykkeforskningen.

Det høres ut som en selvfølge at man blir lykkeligere av bedre inntekt, men det er ikke så enkelt, påpeker sosialøkonom og forsker Harald Dale-Olsen.

— Helt automatisk tenker man at det er en klar sammenheng mellom inntekt og lykke, men dette finner man i undersøkelser der svært forskjellige land er sammenlignet. Det er klart man finner sammenheng mellom inntekt og lykke hvis man ser på i-land versus u-land, sier Dale-Olsen, som påpeker at det gir helt andre resultater å se på ett land over tid.

Økt levestandard

— I Norge er det overraskende liten sammenheng mellom inntekt og lykke. Vi har hatt en dobling av levestandarden de siste 25 årene, men liten endring i lykke, sier han.

I 2004, etter at vi for andre gang på rad hadde blitt kåret til verdens beste land av FN, undersøkte Aftenposten hvor lykkelige vi egentlig var i Norge.

Dale-Olsen er ansatt ved Institutt for samfunnsforskning, og har samlet resultater fra norsk og internasjonal lykkeforskning som presenteres på et seminar onsdag.

Han er overrasket over at det ikke er en klar sammenheng mellom inntekt og lykke. Årsakene kan være at man venner seg til en høy levestandard, og at man i mindre grad lar seg påvirke av lønnsøkninger når man allerede har så man greier seg.

Ettersom inntektsnivået stiger, avtar lykkeøkningen av en ytterligere vekst i inntekten.

Les også:

Les også

Vi blir rikere,<br/> men ikke lykkeligere

Jobbinnhold viktigere?

Har man dårlig råd, derimot, spiller lønnen sterkere inn.

— Man vil finne klarere lykkeeffekt av lønnsøkninger i typiske lavlønnsgrupper, sier Dale-Olsen.

Men for noen yrkesgrupper er jobbens innhold og motivasjon viktigere enn "ytre" faktorer som lønn. Dette kan forklare hvorfor en lønnsøkning ikke nødvendigvis gjør en lykkeligere.

Bruk av såkalt prestasjonslønn, som for eksempel bonuser, trenger ikke å være en lykkepille for alle yrkesgrupper.

— I offentlig sektor kan høyere lønn i form av prestasjonslønn trekke negativt ned i forhold til lykke, da det kommer i konflikt med en iboende motivasjon i forhold til jobben, som har vært en sterk drivkraft i denne sektoren, sier Dale-Olsen.

Følger med naboen

Han er overrasket over forskningsfunn som viser at vi er svært opptatt av hva naboen eller kollegene tjener for at vi skal være fornøyd med det vi har.

Hvis naboen har en fin, dyr bil, blir du mer lykkelig hvis du har en minst like dyr bil som naboen. Hvis naboen hadde en billig bil, ville du blitt fornøyd med en billigere bil.

— Det bør være irrelevant hva naboen tjener, det endrer ikke vår kjøpekraft. Men undersøkelser, der hjernen til testpersoner er blitt scannet, viser at vi er veldig opptatt av hva andre får i belønning i forhold til oss selv, sier Dale-Olsen.

Les også:

Studien Dale-Olsen viser til, ble publisert i Science i november, og viser at lønn virker motiverende - spesielt hvis kollegaene får mindre.

Ifølge studien, er det første gangen hypotesen om at inntektsmengden alene er avgjørende for motivasjonen, blir utfordret.

Hvor lykkelig blir du av høyere lønn? Hva er viktig for at du skal bli lykkelig? Si din mening i kommentarfeltet til høyre.

Lykkelig av høyere lønn? Bare hvis du tjener lite fra før. Foto: SCANSTOCKPHOTO

Forsker Harald Dale-Olsen har sett på sammenhengene mellom lykke og lønn. Foto: ISF