Her er vei-lekkasjene

Bilister og togreisende er blant vinnerne i Nasjonal transportplan, som legges frem fredag. Men veien fra plan til handling er ikke nødvendigvis strak. Se opp for fartshumper.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun kjørte høyhastighetstog mellom Paris og Brussel. Fredag blir det litt klarere hvor mye raskere vi kan regne med at toglinjene blir her til lands de neste årene.

Alle kommuner vil ha navnet sitt flest mulig ganger i den, og lokale krefter og politikere landet rundt har for lengst lansert lange ønskelister. Innholdet kan påvirke hvor lang tid du tilbringer i bilkø om morgenen, eller hvor raskt du kommer deg med tog fra Oslo til Halden. Hva snakker vi om? Svar: Nasjonal transportplan. På fredag — den trettende, til overmål - legger Regjeringen frem planen for 2010-2019. Mer eller mindre sikre meldinger om innholdet er allerede begynt å sive ut, selv om det spørs om det er trygt å juble ennå (les mer om det senere i saken). Her er noen av "lekkasjene":

Jernbane

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har allerede lovet at planen innebærer krafttak for både vei og jernbane. Når det gjelder tog, kan ting tyde på at det er Østlandets tur. Togstrekningene Oslo–Halden, Oslo–Lillehammer og Oslo–Skien, som utgjør det såkalte intercitytriangelet, stikker angivelig av gårde med det aller meste av jernbaneinvesteringene i perioden. Les også:

Les også

NSB: Norge et u-land

Vei

Utskjelte E16 gjennom Valdres skal også prioriteres. Den betegnes som smal og farlig og har flere ganger vært stengt på grunn av ras. — Det vil bli brukt milliarder på E16, sier Navarsete til NRK, og lover mer firefeltsvei, flere midtdelere, og en gul midtstripestrategi for tofeltsveier som næringslivet er opptatt av. Les også:

Les også

Så mye motorvei får vi

Ishavsbane?

Blant de mer usikre meldingene er penger til ideen om en jernbaneforbindelse mellom Norge og Finland i nord. Tanken er å forlenge jernbanelinjen på finsk side frem til Skibotn i Storfjord — ca. 290 kilometer ny jernbane. Prosjektet kan få drahjelp fra Nasjonal transportplan. - Samferdselsdepartementet signaliserte en tro på at Ishavsbanen kan bli en realitet. Jeg har også grunn til å håpe at Nasjonal transportplan inneholder positive signaler, sier ordfører Hanne Braathen i Storfjord til Nordlys. Forventningene til satsing på samferdsel er uten tvil høye i nord. En vesentlig og helhetlig oppgradering av E6 fra Bindal til Bjørnevatn et krav fra Nord-Norge, skriver Nordlys på lederplass. Årsmøtet i Troms Sp, samferdselsministerens eget parti, forventer også at planlegging av jernbane mellom Narvik og Tromsø kommer med i planen, ifølge Bladet Tromsø. Ny bane vil kutte transporttiden ned til cirka 1 time og 15 minutter, mot i dag over 4 timer, skriver avisen.

Ulriken-satsing?

I Bergen er håpet for en utbedring av Bergensbanen på vestsiden stigende, meldte avisen Hallingdølen forrige måned. Ifølge Jernbaneverket har Samferdselsdepartementet avgjort at det skal bygges dobbeltspor på strekningen Arna-Bergen gjennom Ulriken før det blir bygget veitunnel på strekningen. Håpet er at prosjektet kommer med i transportplanen slik at arbeidet kan starte i 2011-2012.

Humper i veien

Selv om et prosjekt har fått plass i planen, er det imidlertid ingen garanti for handling. En rapport fra Transportøkonomisk institutt om Stortingets behandling av forrige nasjonale transportplan, peker på at de økonomiske rammene som blir lagt til grunn ikke nødvendigvis følges opp i budsjettene årene etter. Det er nemlig budsjettene fra år til år som faktisk sikrer at det er penger til å gjennomføre planen. Politiske omprioriteringer - for eksempel fra en ny regjering etter valget til høsten - kan få konsekvenser. Prisstigning eller for optimistiske kostnadsvurderinger kan i tillegg føre til at færre prosjekter totalt sett blir realisert. Det kan også skje forandringer når - eller før - planen drøftes i Stortinget. Transport- og kommunikasjonskomiteen kan foreta endringer under sitt arbeid med å lage innstilling. Og da sist plan ble levert Stortinget, sørget opposisjonen for å øke kostnadsrammen betydelig. Det gjenstår å se hvordan dette vil spille seg ut med dagens flertallsregjering. Les også: Navarsete må legge størst vekt på de deler av landet der det bor mest folk, skriver Håvard Narum i