Eksplosjon i antall unge trafikkdøde

Ifølge Statens vegvesen kan 66 prosent av alle trafikkulykker tilskrives førerudyktighet. - Det krever relativt enkle grep å forhindre en ulykke, mener Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.
  • Ida Halvorsen Kemp
  • Trafikkulykker er et av våre største samfunnsproblem, sier Liv Signe Navarsete.

54 ungdommer mellom 18 og 24 år omkom i trafikken i årets ti første måneder, mot 35 i tilsvarende periode i 2007. Det innebærer en økning på 54 prosent. Årsaken til den store økningen er uklar, men fart og førerudyktighet er medvirkende faktorer bak de aller fleste dødsulykker. Det viser seg i tillegg at kun én av to omkomne i trafikken har brukt bilbelte. Det kom frem da Statens vegvesen la frem sin årlige ulykkesanalyse i regjeringskvartalet tirsdag. — Trafikkulykker er et av de største samfunnsproblemene vi har, sa Samferdselsminister Liv Signe Navarsete under pressekonferansen.

Liten opptur

236 personer er omkommet i trafikken hittil i år, sammenlignet med 230 personer i hele 2007. Økningen lå imidlertid på et tidspunkt an til å bli 40 % etter en sommer

Les også

Dødssommer på norske veier

Dermed har høsten 2008 vært en liten opptur i den forøvrig dystre trafikkstatistikken. — Fart som medvirkende faktor gjelder ikke bare dem som kjører over fartsgrensen, men også dem som kjører fortere enn forholdene tilsier at de burde. Mange ulykker skyldes dessuten at man har feil dekk på bilen, eller andre enkle ting som gjør at ulykken kunne vært forhindret, sa Finn Harald Amundsen, leder i trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen.

- Uforklarlig

Han la til at mangelfull sikring av last i bilen også er undervurdert som ulykkesårsak, men la ikke skjul på hva han var mest overrasket over: - At mer enn 50 prosent av de omkomne i trafikken i 2008 ikke har brukt sikkerhetsbelte, er uforklarlig. Her er det dessuten mørketall, fordi det i mange tilfeller er umulig å fastslå om det har vært brukt bilbelte eller ikke, sa Amundsen. Møteulykker var den vanligste ulykkestypen både i fjor og i år, men utforkjøringsulykker har økt i omfang i 2008.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen overrakte årets ulykkesrapport til Samferdselsminister Liv Signe Navarsete tirsdag.