Enighet på Stortinget om politireformen

Regjeringen har klart å samle et betydelig politisk flertall bak politireformen. Det innebærer trolig at landet blant annet får færre og vesentlig større politidistrikter.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) får betydelig støtte på Stortinget for en politireform.

To grunnleggende endringer i regjeringens forslag til politireform er nemlig ønsket om færre og større politidistrikter og slik etableringen av større etterforskningsmiljøer. Forslaget legger opp til at dagens 27 politidistrikter skal slås sammen til tolv nye distrikter. Antall lensmannskontor og tjenestesteder skal også kuttes betraktelig uten at antallet er tallfestet.

Det var søndag formiddag ikke klart hva regjeringspartiene har fått gjennomslag for, men det er på det rene at det er oppnådd enighet på Stortinget om den såkalte nærpolitireformen. Ingen av partiene vil kommentere hva enigheten innebærer overfor NTB før pressekonferanse i Stortinget søndag ettermiddag.

Bred enighet

– Det er viktig for oss å gjøre det vi kan for å få et så bredt flertall som overhodet mulig bak en så stor reform, sa justisminister Anders Anundsen (Frp) til NTB da han oversendte reformforslaget til Stortinget i starten av mars.

I tillegg til støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, deltar også Arbeiderpartiet når regjeringspartiene innkaller til pressekonferanse i Stortinget senere søndag. Etter det NTB får opplyst er enigheten med Ap «en del av nyheten» som skal presenteres senere søndag.

Legger ned politireserven?

Det kan dermed tenkes at Ap har fått gjennomslag blant annet for å legge ned politireserven, slik justispolitisk talsperson og nestleder Hadia Tajik tok til orde for i våres.

Regjeringen har lovet bedre kapasitet til å håndtere organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet og seksualforbrytelser etter å ha gjennomført reformen.

Anundsen understreket i mars dessuten at det fortsatt er hensikten å nå målet om to polititjenestemenn per 1.000 innbyggere. Omorganiseringen vil frigjøre administrativ personell til politiarbeid. Flere politifolk som i dag jobber med administrative oppgaver skal tilbake til politioperative oppgaver.