Norge

Leger droppet konferanse om rusbehandling

Helsearbeidere og eksperter fra hele verden har kommet til helgens rusbehandlingskonferanse i Oslo. Men nesten ingen norske leger og behandlere har meldt seg på.

Rita Nilsen fra Retretten og helseminister Bent Høie under fredagens åpning av rusbehandlingskonferansen "Tools for Hope".
  • Thomas Olsen
    Journalist

— Fryktelig dårlig, for mange leger synes det letteste er å skrive ut medikamenter, sier arrangør og akupunktur-behandler, Rita Nilsen fra stiftelsen Retretten.

Helseminister Bent Høie (H) kom og ble helt til han måtte i statstråd på Slottet. Men norske leger glimrer med sitt fravær på konferansen "Tools for Hope", som denne helgen går av stabelen i Oslo. Målgruppen er ansatte i helsevesenet og andre som jobber med rusrelaterte lidelser. De tilbys en rekke foredrag om forebygging og behandling av rusmisbruk, samt flere innlegg med erfaringene fra dem som har vært misbrukere.

Arrangøren er den brukerstyrte stiftelsen Retretten, som tilbyr akupunktur mot rusabstinens, stress og angst.

Rita Nilsen synes det er synd så få leger har meldt seg på konferansen.

— Det har vært veldig laber interesse fra leger og behandlere, selv om vi har fått godkjent konferansen som etterutdanning for spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin av Legeforeningen. Det er fryktelig dårlig at så få har meldt seg på. Rusmisbrukere er en gruppe som har lite tilbud om ettervern. Det virker som mange leger synes det letteste er å skrive ut medisiner og piller, sier arrangør og daglig leder i Retretten, Rita Nilsen.Hun er tidligere rusmisbruker og behandler i dag andre med verktøyet som hun selv opplevde å fungere: NADA-behandling, øreakupunktur som alternativ til tunge legemidler som Subutex, metadon og antidepressiver. Alle vet at smertelindrende piller skaper en avhengighet. Mange leger ser ikke etter alternativer eller andre løsninger enn reseptblokken, sier Nilsen.

Les mer:

Les også

«Alle må jobbe med å holde fast i det livet de har»

Hun peker på at man nå legger opp til at rusavhengige skal behandles av spesialisthelsetjenesten, og mener at mange fler enn de 200 som mandag møtte opp på konferansen, ville ha stor nytte av erfaringene som blir delt på Håndverkeren kurs— og Konferansesenter disse dagene.

— Denne spesialisthelsetjenesten bygges opp nå. Det er store kunnskapshull i det norske helsevesenet. Det virker ikke som alle er like opptatt av dem de skal hjelpe, og at man har lavere status som tidligere misbruker.

— Det er nå lovpålagt at en skal ha brukermedvirkning. Noen tar det seriøst, men det også de som ser på oss som unødvendig støy. Jeg savner litt nysgjerrighet. Som utdannet NADA-behandler opplever jeg ofte at de som vet minst og spør minst, det er de som mest imot, sier Nilsen.

Hun peker på at man i utlandet ofte har en annen tilnærming til rusbehandling. Man får ikke automatisk medisiner med rød trekant.

Les også:

Les også

«Rus er flukt fra vanskelige følelser»

— Har klinisk erfaring på at det virker

En av få leger til stede er Mats Elousson. Han er i dag tilsynslege ved behandlingsinstitusjonen Vangseter, men kjenner NADA-akupunktur fra universitetssykehuset i Lund. Han tror mange leger er skeptiske til alt som strider med skolemedisin.

— Grunnen er nok at man etterlyser dokumentasjon og bevis som mange trenger for å introdusere nye behandlingsformer. For vår del er dette noe vi vet fungerer, fordi vi har klinisk erfaring med behandlingen. På Vangseter har vi en sykepleier som kan gi denne behandlingen. Nå skal flere få denne utdannelsen, samtidig som vi også bruker legemidler i behandlingen.

Han mener denne typen akupunktur, som skal virke avslappende og lindrende både psykisk og fysisk, fungere i rusomsorg fordi mange pasienter også har en angstlidelse i bunnen,

— Alternative behandlingsformer er ikke riktig kommet inn i rusomsorgen her, mens man internasjonalt er opptatt av behandlingsformer uten legemidler. Jeg tror det er viktig å finne metoder i tillegg til tradisjonell medisin, og er åpen for å prøve både mindfulness, yoga og Tai Chi på pasienter, sier Elousson.

- Ønsker mangfold i rusbehandlingstilbudet

Også helseminister Bent Høie (H) roser NADA-behandlingen, som Retretten tilbyr i Oslo og i en rekke fengsler i Norge. Man han vil ikke kritisere legene for å være for glade i reseptblokken i forhold til pasienter som har slitt med rusmisbruk.

— Jeg tror ikke det er snakk om et enten eller. Man har ulike roller. Legenes er å håndtere medisinen som har en dokumentert effekt ut fra de kravene man må stille til den type behandling som leger skal gjøre. Så er vi opptatt av at det på dette området er et mangfold av tilbud. At andre kan gå inn og gi alternativ. Vi støtter opp om det arbeidet Retretten gjær. Det er en type tilbud som vi trenger ved siden av det offentlige tilbudet. Et viktig poeng for oss er at det på rusområdet ikke er «one size fits all», det er mangfoldet som er en del av løsningen, sier Høie.

- Men burde ikke det vært leger her og hørt om brukernes opplevelse av det som ligger utenfor apoteket?

— Det vi jobber med, på alle områder, er å få frem at det er viktig å involvere i pasient og bruker i egen behandling. Det er viktig for oss rent ideologisk, men det er også god medisin. Derfor har vi Innført en gyllen regel: At det skal ikke tas noen beslutninger om meg uten meg, svarer statsråden.

Legeforeningen: Tilfeldig

Guri Spilhaug er leder i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin i Legeforeningen. Hun tror ikke alternative behandlingsformer har skremt leger fra å delta.

— Nei, akupunktur er ikke noen kontroversiell behandling. Faktisk har Helsedirektoratet akkurat laget et utkast til en nasjonal, faglig retningslinje for avrusning og rusbehandling, og der nevnes denne typen alternative metoder. Hun tror ikke det er dette som er årsaken til at få leger er påmeldt. I Oslo er det svært mange tilbud om å delta i konferanser og seminarer, sier Spilhaug.

- Men burde ikke allmennleger være nysgjerrige denne typen behandling?

— Det er økt oppmerksomhet om hvordan man som fastlege kan hjelpe sine pasienter til å takle sine livsstilproblemer. Og undersøkelser viser at allmennleger stiller seg mer positive til pasienter med rusproblemer nå enn for få år siden. Allmennlegene har også regelmessig ruskurs på sin store årlige konferanse. Jeg vil si at man tar dette på alvor og blir stadig bedre på dette feltet, sier Spilhaug.

  • Leger og andre som ikke har anledning til å gå på NADA-konferansen, kan faktisk strømme den direkte på nett her

Les også

  1. Fra rus til livet

  2. Hjelper rusmisbrukere tilbake til livet