Norge

Opposisjonen stilte Solberg til veggs om Regjeringens nye veiselskap

Statsminister Erna Solberg havnet i kryssild da Aftenpostens artikler om veiselskaper Nye Veier havnet i Stortingets spørretime.

Opposisjonen på Stortinget er urolig over forholdene som er avdekket i forbindelse med veiselskapet Nye Veier. Statsminister Erna Solberg (H) svarte på spørsmål om Nye Veier i den muntlige spørretimen på Stortinget.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • NTB

Flere politikere uttrykte onsdag bekymring for at krav til forretningsetikk og standarder er svekket i Regjeringens eget veiselskap, Nye Veier.

Venstres Sveinung Rotevatn mente at mye fortsatt er ugjort i kampen for å sikre seriøse aktører, og mente at staten måtte legge seg på en gullstandard.

Statsminister Erna Solberg svarte at det stilles strenge krav gjennom forhåndskvalifisering av selskaper (prekvalifisering).

– Det er både skal- og bør-krav. Her snakker vi om over 100 krav. Plikt til avvisning er knyttet til rettskraftige dommer, korrupsjon og så videre. Om man skal gå så langt som å si at det er nok å være siktet for korrupsjon, ville det gå ut over rettssikkerheten for mange, mente Solberg.

Hun viste til krav der Regjeringen mener at Nye Veier går lenger når det gjelder andel av fagarbeidere på prosjektene, 50 prosent mot 40 prosent, som bransjen selv krever.

KrF: Vil Regjeringen gjøre mer?

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen viste til at en direktør med ansvar for forretningsetikk sluttet brått i Nye Veier, og samtidig skrev brev til Regjeringen om hvordan antikorrupsjonsarbeid bør utføres.

KrF lurte på om Regjeringen vil gjøre mer i antikorrupsjonsarbeidet, og SV pekte på at selskapet har fjernet krav til at en underleverandør ikke skal være siktet eller ha inngått forlik. Venstre etterlyste at staten skal sette gullstandarden i slike saker.

Hvis man skal bli avvist bare man blir siktet i en sak, vil det gjøre noe med rettssikkerheten for mange. Statsminister Erna Solberg

Solberg: Nulltoleranse

– Regjeringen er veldig opptatt av at det skal være nulltoleranse for korrupsjon, sa Solberg.

Hun forsvarte at det ikke skal stilles så strenge krav at selskap utelukkes kun på bakgrunn at det foreligger en siktelse.

– Hvis man skal bli avvist bare man blir siktet i en sak, vil det gjøre noe med rettssikkerheten for mange, sa hun.

 • Har du tips om denne saken eller andre saker som gjelder samferdselssektoren? Ta kontakt med våre journalister eller bruk vår krypterte varslingstjeneste.

Regjeringen erkjenner av vern av varslere ikke er godt nok

Hans Fredrik Grøvan (KrF) viste til Aftenpostens omtalte av eksdirektør Lena Helene Dalen i Nye Veier sitt brev til Regjeringen, rett etter hennes plutselige brudd med selskapet i vår.

– Hun oppfordret Regjeringen til å ta antikorrupsjon på alvor. Har varslere i dag et godt nok vern? spurte Grøvan, og fikk et «nei» fra Solberg.

– Regjeringen har nettopp satt ned et utvalg som skal gå gjennom varslingsvernet. Vi hadde ikke gjort det om vi var sikre på at alt var perfekt, svarte hun.

Eirik Sivertsen, nestleder i Transportkomiteen for Ap, kommenterer denne siden ved Nye Veier-saken slik:

– For det første, det står stor respekt av dem som tar opp og følger sin plikt til å ta opp kritikkverdige forhold. Jeg merker meg at Nye Veier ikke selv mener dette er en varslersak. Det håper jeg de har gjort gode og grundige vurderinger av. De som tar opp denne type forhold utsetter seg for en ganske så stor belastning, noe det har vært stor politisk oppmerksomhet rundt, sier Sivertsen.

Les mer om

 1. Korrupsjon
 2. Eirik Sivertsen
 3. Erna Solberg
 4. Per Olaf Lundteigen
 5. Hans Fredrik Grøvan
 6. Sveinung Rotevatn
 7. Nye Veier AS