Vaktbikkja som skal passe på at staten følger menneskerettighetene, får kritikk for sterke bånd

De skal være vaktbikkje og sikre at Regjeringen verner menneskerettighetene. Nå reagerer flere på hvor ledelsen hos vokterne hentes fra.

19 kandidater ble meldt inn da Stortingets presidentskap inviterte publikum til å foreslå kandidater til vervet som ny styreleder i Norges nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Torsdag kom innstillingen.

– Til dette vervet er det svært viktig at personen ikke har bindinger til det offentlige, sier Jens Johan Hjort, leder i Advokatforeningen.

Han er en av flere som har reagerte da Stortingets presidentskap torsdag opplyste at de hadde innstilt Therese Steen som ny styreleder for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

De mener hun er den siste i rekken av personer som kan bli hentet til institusjonen, med sterke bindinger til staten de skal kontrollere.

Steen jobbet i ni år hos Regjeringsadvokaten før hun i 2007 begynte som fagdirektør på Statsministerens kontor (SMK). For ett år siden ble hun utnevnt som lagdommer i Borgarting.

Jens Johan Hjort, leder i Advokatforeningen.

Skal passe på at staten følger menneskerettighetene

I fjor sommer vedtok Stortinget å opprette en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Institusjonen er underlagt Stortinget og skal være vaktbikkje for å passe på at staten følger menneskerettighetene.

Samtidig skal den fremme og beskytte menneskerettighetene og rådgi Stortinget og Regjeringen.

Det var 18 andre foreslåtte kandidater til styreledervervet, deriblant flere advokater, eks-justisminister Odd Einar Dørum (V), tidligere PST-sjef Jørn Holme, tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei og høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy.

– Steen er en meget dyktig jurist, men for meg handler dette om prinsippene. Her må man sørge for å velge personer som ikke har bindinger til de styrende organer, sier Hjort.

Styret har det overordnede ansvaret for den nasjonale institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift. Det er Stortinget som til slutt velger ny styreleder etter innstilling fra presidentskapet.

Presidentskapet: Skjedde ved en inkurie

Stortingets presidentskap skriver i en uttalelse til Aftenposten at saken fortsatt er til drøftelse i presidentskapet.

Det til tross for at innstillingen allerede torsdag ettermiddag ble publisert på nettsidene til Stortingets presidentskap. Kort tid senere ble den fjernet.

«Ved en inkurie ble innstillingen dessverre publisert før den var endelig avgitt», skriver de.

De påpeker at bred forankring nødvendig for institusjonen og at det derfor har vært et mål å finne en kandidat de ulike politiske partiene på Stortinget støtter opp om.

Steen selv ønsker ikke å kommentere saken.

Stortingspresident Olemic Thommessen med direktør i NIM Petter Fredrik Wille, 1. visepresident Marit Nybakk og 2. visepresident Kenneth Svendsen.

Sterke reaksjoner alt i fjor

Også de tidligere utnevnelsene til topproller i institusjonen har skapt reaksjoner på grunn av tette bånd til statsmakten.

Da den tidligere toppdiplomaten Petter Wille i fjor ble utnevnt som direktør var protestene høylytte fra sentrale advokater som var kritiske.

Tidligere i år ble Adele Matheson Mestad ansatt som nestleder. 35-åringen har i flere år jobbet hos Regjeringsadvokaten.

Hun var senest sentral i saken terroristen Anders Behring Breivik har anlagt mot staten, der hun i vår prosederte på veiene av staten sammen med kollega Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten.

Mener uavhengigheten ikke blir reell

– Den nye institusjonen ble lagt under Stortinget for å nettopp sikre uavhengighet fra utøvende makt. Men uavhengigheten blir ikke reell hvis styreleder og den daglige ledelsen besettes av folk som hentes direkte fra helt sentrale deler av statsapparatet, sier Ann-Magrit Austenå, leder i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Hun mener styreleder bør være en person fra sivilsamfunnet, med bred erfaring i arbeid med menneskerettigheter.

– Det er mange potensielt dyktige kandidater fra sivilsamfunnet der det overhodet ikke kan stilles spørsmål ved deres binding til det offentlige, sier også Jens Johan Hjort.

Les også disse sakene om kritikken mot NIM: