Ap skeptisk til tvungen hjelp fra barnevernet

I flere saker de senere årene er det avdekket at barn har levd med vold og trusler i hjemmet, og at foreldrene har nektet barnevernet å blande seg inn.
  • Håkon Letvik
  • Hvilke virkemidler skal tas i bruk hvis foreldrene sier nei og låser døren? spør Aps Rigmor Aasrud om barneminister Solveig Hornes (Frp) forslag om å kunne pålegge foreldre å ta imot hjelp fra barnevernet.

I flere saker de senere årene er det avdekket at barn har levd med vold og trusler i hjemmet, og at foreldrene har nektet barnevernet å blande seg inn.

Rigmor Aasrud (Ap)

— Det aller viktigste er likevel at barnevernet tar bekymringsmeldingene på alvor og undersøker grundig. Barnevernet er avhengig av tillit. Å pålegge foreldrene å ta imot hjelp er et tveegget sverd. Hvilke virkemidler skal tas i bruk hvis foreldrene sier nei og låser døren? Og hvordan tenker en seg at en person som kommer inn i et hjem, skal kunne bidra til endring hvis foreldrene ikke vil ha personen der, spør Rigmor Aasrud (Ap) i familie- og kulturkomiteen.

- Positivt med 126 saker for retten

Aasrud reiser spørsmål om hvem som skal avgjøre om et tvangstiltak skal settes inn, og hvordan skal man i praksis gå frem. Hun er også opptatt av menneskerettigheter og lovverket om privatlivets fred.

— Dette må vurderes grundig, sier Aasrud, som likevel ikke nå vil avvise forslaget.

Hun mener at barnevernet i kommunene må settes bedre i stand til å undersøke saker om omsorgssvikt og vold grundig.

— Dette er et område hvor det er store mørketall. At 126 familievoldssaker skal opp for norske domstoler de neste to månedene, er positivt. Det viser at politiet og rettsvesenet tar disse sakene alvorlig. Samtidig viser søkningen til krisesentrene at vold i hjemmet fortsatt er et stort problem, sier Aasrud.

Flere ønsker forslaget velkommen

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Hornes (Frp) forslag omfavnes også i Stortinget:

Geir Bekkevold (KrF)

— Det er helt grusomt at samfunnet ikke har klart å beskytte barn på en bedre måte slik at de har levd med vold i årevis. Vi kan ikke akseptere at barn lider. De grepene som nå foreslås, gjør at barnevernet kan komme tidligere inn med hjelpetiltak. Det er veldig mye fornuftig i disse forslagene. Dermed kan det unngås at det blir nødvendig med omsorgsovertagelse, sier Geir Bekkevold, KrF, nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité. Bekkevold mener slike tiltak kan hjelpe foreldrene til å bli bedre foreldre og samtidig hjelpe barna. Han tror mer oppmerksomhet på barnas situasjon er nødvendig, og han berømmer Aftenposten for å ha satt søkelys på temaet gjennom sin artikkelserie Vold mot barn.

— Det gjør at vi politikere får mer informasjon, og det trenger vi, sier han.

Foreldre nekter barnevernet å blande seg inn

Svein Harberg (H), leder av familie og kulturkomiteen, mener Hornes forslag er bra både for barn og foreldre.

Svein Harberg (H)

— Vi vil jo at folk skal bestemme over eget liv og gjøre egne valg. Men det kommer til et punkt der barna er viktigere for oss. Av hensyn til barna er dette forslaget kjempebra. Det er viktig at barna får hjelp tidlig. Forslaget har også en viktig signaleffekt: at myndighetene ser alvorlig på dette av hensyn til barna, sier Harberg.Forslaget skal nå ut på høring.

  • Les også:
    Statsrådens forslag:
Les også

Vil pålegge foreldre urinprøve og meldeplikt

Tiltalt for vold mot kone og barn i 26 år:

Les også

«Han truet med å kaste oss ut fra balkongen i tredje etasje.»

Aftenpostens Hilde Harbos kommentar: