Norge

Elever bruker data-oversettelse til å jukse med nynorsken

Økt bruk av ulike oversettelsesprogrammer gjør at Hamar katedralskole nå ber Utdanningsdirektoratet vurdere om det er fornuftig med en egen karakter i norsk sidemål.

Lærerne ved Hamar katedralskole vet ikke hvordan de skal stoppe det og ber myndighetene vurdere å droppe egen karakter i sidemål

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Økt bruk av ulike oversettelsesprogrammer gjør at Hamar katedralskole nå ber Utdanningsdirektoratet vurdere om det er fornuftig med en egen karakter i norsk sidemål.

I et brev til direktoratet kommer det frem at norsklærerne er frustrert og at skolen sliter med å finne en løsning.

Havner i diskusjon med elevene

Selv om det kan være mulig å forstå at elevene har brukt oversettelsesprogram, er det vanskelig å bevise og skolen havner stadig i diskusjoner med elever, kommer det frem av brevet.

— Dette er gode programmer og det blir ganske god nynorsk. Vi klarer ikke å bevise at elever har jukset, og synes det er vanskelig å vite hva slags kompetanse vi vurderer når vi setter den karakteren som er så viktig for alle sammen, sier Henriette Langli, avdelingsleder for språkfag.

- Vi klarer ikke å bevise at elever har jukset, og synes det er vanskelig å vite hva slags kompetanse vi vurderer når vi setter den karakteren som er så viktig for alle sammen, sier Henriette Langli, avdelingsleder for språkfag.

Hun forteller at noen av programmene kan lastes ned, derfor hjelper det ikke om skolen slår av nettet når elevene skal skrive en tekst. Skolen har i stedet forsøkt å la elevene skrive for hånd, men Langli mener dette er en dårlig løsning når eksamen foregår på PC.

— Problematisk at det er en egen karakter

Hamar katedralskole er med i en forsøksordning med én karakter i norsk på VG1 og VG2, og skriver i brevet at de finner det «lite hensiktsmessig med en isolert karakter i norsk sidemål».

— Vi ønsker fortsatt at elevene skal skrive sidemål, som en del av norskfaget, men synes i lys av dette at det blir problematisk når det er snakk om en helt egen karakter, sier Langli.

Ifølge skolen blir oversettelsesprogrammer også brukt i fremmedspråk, men Langli mener det er lettere å oppdage juks her.

Fylkesmannen: Skolens ansvar

Fylkesmannen i Hedmark skriver i en uttalelse at det er den enkelte videregående skole sitt ansvar å isolere de aktuelle IP-adressene, slik at elevene ikke har tilgang til for eksempel oversettelsesprogrammer under fagdager, prøver og eksamen.

«Dette vil kreve at lærere og eventuelt tilsynsvakter har den nødvendige kompetansen til å følge opp dette under eksamen eller ved andre vurderingsaktiviteter»,skriver Fylkesmannen.

  • Si;D-innlegg. Kvifor skal det vere forbod mot nynorsk i avisene?

Udir: – En lokal vurdering

Også Utdanningsdirektoratet understreker at det er opp til skolene og skoleeierne å bestemme hvordan de skal bruke oversettelsesprogram i den daglige opplæringen.

Det er imidlertid direktoratet som utarbeider eksamen, og eksamenskoordinator Mari Bjugstad Wiken er kjent med at oversettelsesprogram kan være en utfordring for skolene og faglærere under eksamen.

- Hvordan bør skolene forholde seg til problemet med oversettelsesprogrammer?

— Det finnes ulike måter å gjøre dette på, hva som er mest hensiktsmessig for den enkelte skole er en lokal vurdering, svarer Wiken i en e-post.

- Hva mener dere om Hamar katedralskoles ønske om gå bort fra en egen karakter i sidemål på grunn av dette?

— Vi er allerede i gang med et forsøk der skoler som deltar kan bruke en eller to karakterer i norsk i stedet for de tre karakterene de får i dag. Men det er ikke snakk om å gjøre endringer i hva elevene skal lære, og hvordan de skal lære. Sluttrapporten kommer i 2018.

Slik ble resultatet da Aftenposten oversatte denne teksten fra bokmål til nynorsk.

Noregs Mållag: – Virker søkt

Noregs Mållag mener den reelle problemstillingen her, er om elevene har tilgang til digitale hjelpemidler som helper dem så mye at det kan bli sett på som juks. Dette skiller seg ikke fra lignende problemstillinger i andre fag, som for eksempel at elevene klipper og limer fra internett eller bruker retteprogrammer, mener leder Marit Aakre Tennø.

— Å derfra hoppe til konklusjonen at disse elevene derfor ikke bør få karakter i nynorsk, virker søkt. Det har aldri vært svaret i andre fag som har hatt lignende problemstillinger. Dette virker bare som et snedig forsøk på å argumentere for valgfritt sidemål, sier Tennø.

Elevorganisasjonen: – Gir også muligheter

Elevorganisasjonen mener i utgangspunktet det er feil å ha en tredeling av norskfaget, med egen karakter både i muntlig, hovedmål og sidemål, men av helt andre årsaker enn bruk av oversettelsesprogrammer.

Leder Kristoffer Hansen er likevel tilbøyelig til å støtte lærerne på Hamar katedralskole i deres argumentasjon.

Kristoffer Hansen, leder i Elevorganisasjonen.

— Hvis vi ser på norskspråket i dag, består det av en språkdel og en annen del, kall det kulturbærerdelen. Så består jo ofte sidemålskarakteren kun av en språkdel. Bruk av oversettelsesprogrammer er derfor et godt argument for å fjerne karakteren i sidemål fordi det stiller spørsmål ved å ha en egen karakter i det brede faget norsk som kun handler om språk. Hansen erkjenner at juks ved bruk av oversettelsesprogrammer kan være et problem, men advarer mot at løsningen er å forby bruk av disse.

— De gir også muligheter og samspillet mellom det som er god, gammeldags grammatikkundervisning og muligheter i moderne oversettelsesprogrammer, kan gi kjempegod språkopplæring. Det som er skummelt, er om elever bruker slike programmer, enten det er i engelsk eller sidemål, uten å kjenne til begrensningene.

Les også

  1. Oslo Ap-nestleder vil ha halve pensum på nynorsk

  2. Helene Uri: «Norsk er på Europa-toppen i valgfrihet»

  3. Oslo Unge Høyre vil fjerne skriftlig sidemål i skolen

  4. Er nynorsk mer utfordrende enn engelsk?

  5. Noen misforståelser i sidemålsdebatten

Les mer om

  1. Nynorsk