- Er det positivt at sexarbeideres inntekt går ned?

Sexarbeider Hege Grostad mener evalueringen av sexkjøpsloven har svart på feil spørsmål. - Den sier ingenting om de prostituerte har fått det bedre eller verre, sier hun.

  • June Westerveld

Hege Grostad som selv er sexarbeider var til stede da Vista Analyse la frem sin evaluering av sexkjøpsloven hos Justisdepartementet mandag formiddag.

Rapporten viste at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert med 20-25 prosent sammenlignet med året før loven trådte i kraft.

Grostad synes ikke tallene som viser omfanget er de mest interessante.

— De har kun svart på om loven virker i henhold til mandatet de fikk for evalueringen. Jeg mener mandatet har vært for svakt. Det er satt av for lite penger til å evaluere loven på for kort tid, sier Grostad.

- Poenget er ikke omfanget

Grostad vil lese rapportene og deres kilder nærmere før hun sier seg enig i at omfanget med sikkerhet har gått ned.

Hun er tydelig på at hun mener sexkjøpsloven bør fjernes.

— Men jeg synes ikke hovedpoenget for om man skal beholde loven eller ei skal være om omfanget går ned. Er det positivt at sexarbeideres inntekt går ned? Sexarbeid er lovlig skatte- og momspliktig arbeid. Jeg synes det er rart at den gamle regjeringen er opptatt av å frata jobben til lovlige arbeidere, sier Grostad.

hegegrostad-FkTcCpveoz.jpg

— Innført for å «rydde Karl Johan»

Grostad mener rapporten i for liten grad har sett på hvordan loven påvirker hverdagen til de prostituerte.

— Rapporten sier at volden hverken har økt eller gått ned. Mitt klare inntrykk er at loven ikke ble innført for å bedre forholdene for sexarbeiderne, men at det er et moralsk forbud som kom på grunn av et deseperat ønske om å rydde Karl Johan for nigerianske sexarbeidere.

- Rapporten sier at gateprostitusjonen i Oslo har gått ned fra 45-60 prosent. Da har loven i så fall lyktes med det?

— Tall fra Pro-senteret viser noe annet, så dette må det gås nærmere inn i. Men uansett tall, hvis det er gateprostitusjon de ønsker å regulere så bør man gjøre det i stedet for å forby all form for salg av sex, sier Grostad.

Mener prostitusjon bør avkriminaliseres

Hun viser til internasjonal forskning som konkluderer med at sexarbeid bør avkriminaliseres for å styrke rettigheter til sexarbeidere og bekjempe HIV og aids.

Den siste rapporten til WHO handler nettopp om dette med HIV og AIDS, og der konkluderer WHO med at man bør avkriminalisere sexarbeid, sier Grostad.

Hun viser til at New Zealand er det landet i verden som i størst grad har gitt sexarbeidere like rettigheter som andre arbeidere.

— Jeg mener Norge må se mot New Zealand hvor tilnærmingen har vært å gjøre hverdagen tryggere for en sexarbeid. Der kan til og med en sexarbeider saksøke for seksuell trakassering på arbeidsplassen på lik linje med det andre arbeidere kan. Slike situasjoner er ikke mulig uten en full avkriminalisering.

Grostad mener det trengs en mye grundigere evaluering av sexkjøpsloven enn den Vista Analyse nå har gjort.

— Evalueringen bør gå over lenger tid, og den bør foretas av mange forskjellige aktører som ser på saken fra forskjellige sider, sier hun.

Det bør være økt satsing på å få kvinner ut av prostitusjon, samtidig som sexkjøpsloven får fortsette å virke, skriver Mildrid Mikkelsen