Norge

Forsker om Norge i Irak: - Må regne med at noen vil svare.

Politifolk med skarpladde våpen patruljerte i Oslo da terroralarmen gikk i sommer. Nå mener PST at militært personell, politi og enkelte politiske beslutningstagere kan være særlig utsatt ved eventuelle terrorforsøk i Norge.
  • Lars Molteberg Glomnes
  • Olga Stokke
    Journalist
  • Hvis man velger å gå i krig mot noen, slik vår deltagelse i Irak kan bli oppfattet som, må man regne med at noen vil svare, sier forsker Ståle Ulriksen. PST melder at det er sannsynlig at Norge utsettes for terrorangrep i løpet av de neste 12 månedene.

— Den nye terrortrusselen er trolig en konsekvens av den norske deltagelsen i Irak. Hvis man velger å gå i krig mot noen, slik vår deltagelse i Irak kan oppfattes som, må man regne med at noen vil svare, sier forsker Ståle Ulriksen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Samme dag som statsminister Erna Solberg holdt sin redegjørelse for Stortinget der hun forsvarte Norges militære bidrag mot Den islamske stat (IS) ( også kjent som ISIL og ISIS, journ.anm) i Irak, la PST ut en pressemelding om trusselsituasjonen i Norge.

Senere tids utvikling

«Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge.»

Den s iste meldingen er et supplement til gjeldende trusselvurdering for 2014, basert på den senere tids utvikling.

Statsminister Solberg avviste at økt terrorfare er et argument for at Norge bør la være å bidra militært mot IS i Irak.

— Jeg mener risikoen øker mest hvis ISIL får lov til å ha et område der de har fri tilgang til å rekruttere og opplære, sier hun.

Arrestasjoner

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) påpeker i pressemeldingen at det den senere tid har vært gjennomført en rekke arrestasjoner i vestlige land for å avverge terrorangrep. Arrestasjonene skal ha blitt påvist å ha indirekte eller direkte tilknytninger til IS og konflikten i Syria og Irak.

"Felles for terrorplanene har vært å angripe symboltunge mål med enkle midler."

Særlig utsatt kan, ifølge PST, være militært personell og medlemmer av politi- , sikkerhets- og etterretningstjenesten.

Kniv og kjøttøks

Det var nettopp med såkalt enkle midler, kniv og kjøttøks, at den unge britiske Afghanistan-veteranen, Drummer Lee Rigby, ble drept på åpen gate av ekstremister i England for halvannet år siden. Siden har britisk politi fryktet lignende angrep.

For knapt en måned siden skal britisk politi ha informert sine ansatte ute i felten om å være mer årvåkne for angrep.

Solberg: Kan ikke la ISIL befeste sin stilling

Statsminister Erna Solberg viste onsdag til at ISIL har truet med terroraksjoner mot alle land som bidrar i den militære koalisjonen.

— Vi kan ikke tillate at trusler fra en terrororganisasjon dikterer vår sikkerhetspolitikk, sier Solberg.

— Trusselen fra terrororganisasjoner global. Vi kan ikke tillate ISIL å befeste sin stilling med de langsiktige konsekvensene det vil få. En stabil utvikling i Irak handler også om vår egen sikkerhet og trygghet, sier Solberg.

— Den oppdaterte trusselvurderingen bygger på en analyse, ikke en konkret trussel. Det er viktig å understreke, sier Solberg.

IS inspirerer mange

NUPI-forsker Ståle Ulriksen mener det er sannsynlig at det er trusler fra IS eller lignende grupperinger som fører til den supplerende trusselvurderingen fra PST.

— Når IS har inspirert 15000 fra Europa å reise til Syria og Irak, er det relativt logisk at de har evne til også å inspirere folk til å gjøre andre ting.

- Andre ting kan blant annet være angrep mot Norge?

— Ja, det er mange andre som pluikker opp IS sin ideologi, sier Ulriksen og viser til episoder som IS ikke har tatt ansvar for.

Han fortellerat at nylig i Saudi-Arabia ble shia-muslimer skutt ned av maskerte menn.

— Det er ganske nytt, det virker som noen prøver å få til en sekterisk polarisering som kan være et svar på at Saudi-Arabia bomber IS-mål. Det kan være et forsøk på å destabillisere Saudi-Arabia, sier Ulriksen.

- Det er en relativt alvorlig handling å delta i en slik militæraksjon, det er ingen liten og lett beslutning , sier han.

Særlig utsatt

PST skriver i sin pressemelding at IS i september publiserte en tale hvorterrororganisasjonen oppfordrer sine tilhengere til å gjennomføre angrepi alle land som er med i den USA-ledede alliansen mot dem.

I talen oppfordrer IS spesifikt til angrep mot militært personell samtmedlemmer av politi-, sikkerhets- og etterretningstjenester.

Les også:

Les også

Canadisk attentatmann forsøkte å få libysk pass

I pressemeldingen heter det:

«Med utgangspunkt i gjeldende trender innenfor ekstreme islamisters mål og metoder, samt det fiendebildet som tegnes av ISIL, kan militært personell, politi og enkelte politiske beslutningstakerevære særlig utsatte.»

Les også:

Les også

Fritt fram for å parkere inntil Stortinget

Ekstrem islamistisk terror i Europa har de siste årene vært preget av ganske enkle angrep mot symbolske mål, ifølge PST. Angrepene har vært utført med våpen og virkemidler som er enkle å anskaffe og bruke. PST påpeker at slike angrep kan være vanskelige å forhåndsvarsle, men at risikoen kan reduseres med effektive sårbarhetsreduserende tiltak.

— Vil spre frykt

Også Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet og medlem i Utenrikskomiteen, ser en sammenheng med Norges innsats i Irak.

- Hva tenker du om sammenhengen mellom trusselnivået og den varslede innsatsen i Irak?

— Det er lett å tenke en sammenheng, men trusselen vi ser nå har bygd seg opp over lang tid. Det som er situasjonen er at vi nedkjemper eller kjemper tilbake IS, så må de finne andre arenaer for sine grusomme handlinger. Når de må trekke seg tilbake der, vil de søke å spre frykt, sier Sandberg til Aftenposten.

Les også:

Les også

«Vi må vente at flere terrorplaner blir utført i Norge»

— Er det grunn til bekymring?

— Jeg har vært med lenge, og jeg har sett trusselnivåene gå opp år for år. Nå er det nærmere enn noensinne. Da må vi iverksette både synlige og usynlige tiltak, men det er viktig at det ikke spres unødig frykt. Dette er ikke en konkret trussel, bare en sannsynlighetsberegning om hva som kan skje de neste tolv månedene, sier Sandberg.

Les også:

Les også

Ap: Trusselen endrer ikke norsk Irak-bidrag

Til tross for at danske fly har bombet IS-mål i Irak, har ikke Danmark endret sin trusselvurdering siden 24. januar i år. Da skrev Politiets efterretningstjeneste, PET, "Terrortruslen er fortsat alvorlig, men risikoen for at blive offer for terror i Danmark er stadig begrænset".

PET vil ikke kommentere situasjonen i Norge.

Aftenposten følger saken.