Norge

Finn ditt parti for stortingsvalget 2013 med Aftenpostens valgomat

Aftenposten tilbyr både en kort og en mer omfattende partitest foran stortingsvalget. I den lengste varianten skal du ta stilling til 60 aktuelle problemstillinger.

 • Fredrik Hager-Thoresen
 • Per Byhring (multimedia)
 • Solveig Ruud

Åttende og niende september er det valg. Innen den tid bør du ha gjort deg opp en mening om hvilket parti du skal gi din stemme til.

For å hjelpe deg med å teste ut hvilket parti du er mest enig med, tilbyr Aftenposten i år to partitester i valgomaten: én kort med tretti påstander og én lang med dobbelt så mange.

Valg av problemstillinger

Problemstillingene er valgt ut etter flere kriterier. De skal være lettest mulig for flest mulig å ta stilling til. Sakene skal være aktuelle i den politiske debatten, og de skal i størst mulig grad skille velgerne etter parti.

Disse hensynene har ført til at det ikke er like mange spørsmål om alle temaer. Det er en overvekt av spørsmål innen temaer der uenigheten er stor, f.eks. økonomiske spørsmål og miljøspørsmål. Hensikten med testen er altså ikke å få folk til å si sin mening om flest mulige forskjellige temaer. Hovedpoenget er å blinke ut problemstillinger som fordeler velgerne på parti ut i fra sprikende syn på formuesskatt, vern av natur og fedrekvote i foreldrepermisjonen.

Aftenposten ser ikke bort ifra at små partier med mange omstridte synspunkter på enkeltsaker vil komme bedre ut i en valgomat enn på en meningsmåling. Det skyldes at en valgomat ikke måler mer enn velgernes syn på noen hjertesaker fra hvert parti.

Faktainformasjon

For mange kan enkelte av problemstillingene kanskje være vanskelige å ta stilling til. Dere kan få hjelp av faktainformasjon om hver påstand, som dukker opp ved å klikke på «Mer info» under hver påstand.

Ikke minst kan unge velgere ha nytte av denne informasjonen. For flere medier er det en målsetting å få opp valgdeltagelsen blant de yngste velgerne. Aftenposten håper testene kan bidra til økt engasjement og økt kunnskap om aktuelle politiske temaer.

Vekting av sakenes betydning

Siden partiene har ulike hjertesaker, har vi forsøkt å vekte de ulike påstandene ut i fra hvor viktig de er for de ni partiene som er med i denne testen. Vektingen er dels gjort skjønnsmessig av Aftenposten og dels sjekket ut med ledersjiktet i de politiske partiene.

Vi inviterer deg også til å si din mening om hvorvidt alt fra abort og skatt til oljeboring i Lofoten er en svært viktig eller lite viktig sak for deg.

Publisert i fem aviser

Valgomaten som Aftenposten har utarbeidet, vil bli brukt av langt flere enn Aftenpostens lesere, ikke minst fordi Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen publiserer samme valgomat.

Dette gir mye informasjon om hva velgerne i ulike landsdeler mener om forskjellige saker og vil danne utgangspunkt for flere nyhetssaker frem mot valget.

valgomat03-nOyid9U2y6.jpg

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Derfor er det vanskelig å lage en valgomat

 2. NORGE

  Internett-kjendis skal få unge til å stemme

 3. NYHETSANALYSE

  Valgomat-data avdekker: Dette er sakene som skaper størst splid internt i partiene

 4. KOMMENTAR

  Den sikreste måten å dumme seg ut i selskapslivet på, er å snakke pent om Senterpartiet

 5. DEBATT

  Populisme på norsk

 6. SID

  Det viktigste temaet er glemt i valgomatene | Agnes Nordvik