Norge

Nå blir gruvedrift i havdypet en realitet

For første gang er det tegnet kontrakt om å utvinne mineraler på havbunnen. Det er enorme verdier å hente - også i Norge.

Havet er mineralrikt. Etter lange forhandlinger, blant annet på grunn av miljødiskusjoner, er det nå avgjort at man skal utvinne gull og kobber i dypet ved Papua Ny-Guinea. NOOA VENTS PROGRAM/WIKIMEDIA COMMONS

 • Terje Avner

Det canadiske selskapet Nautilus Minerals og staten Papua Ny-Guinea vest i Stillehavet er de første til å tegne en kontrakt for konkret utvinning av mineralforekomster i dypet. Nautilus Minerals har studert mineralforekomstene siden 1990-årene, men avtalen om utvinning har dratt ut over flere år.

— Det har tatt lang tid, men nå er partene fornøyd, sier Mike Johnston i Nautilus Minerals til BBC.

Avtalen om utvinning gir Papua Ny-Guinea 15 prosent andel i undervannsgruven som kalles Solwara 1 mot en investering på 120 millioner dollar.

Dette er det de fleste forbinder med havbunnen rundt stillehavslandet Papua Ny-Guinea. Men i dypet finnes det gull og kobber. REUTERS/NTB SCANPIX

Maskiner på havbunnenDet er gull og kobber som skal utvinnes i dypet ved Papua Ny-Guinea. Avtalen som nå er forhandlet, gjør det mulig for det canadiske mineselskapet å bestille produksjon av resten av utstyret de trenger. Ifølge planen skal knusemaskiner bearbeide havbunnen, deretter føres blandingen av stein, slam og mineraler opp gjennom rørledninger til skip på overflaten, som i neste rekker bringer det inn til fastlandet for videre bearbeiding. Partene regner med at utvinningen kan begynne innen en tidsramme på fem år.

Se video: Slik vil Nautilus Minerals hente mineraler i havdypet.

Det internasjonale organet International Seabed Authority med over 160 medlemsland — også Norge - er positiv til avtalen. Organisasjonen er nå i ferd med å sette opp et regelverk for miljøhensyn ved utvinning. Og nettopp miljøprotester har vært en av årsakene til at avtalen i Papua Ny-Guinea har tatt tid.

Norsk skattekammer

Forskere ved NTNU har presentert beregninger som tilsier at det kan ligge metaller for over 1000 milliarder kroner innenfor norsk jurisdiksjon langs den midtatlantiske ryggen på opptil 4000 meters dyp.

Hydrotermale skorsteiner er bygget opp av mineraler som blir utfelt når varmt vann møter det kalde sjøvannet. P. RONA/WIKIMEDIA COMMONS

Og da snakker vi bare om det som ligger på og i umiddelbar nærhet av havbunnen. Går man dypere ned i havbunnen, dreier det seg antagelig om langt større verdier, sa førsteamanuensis Steinar Ellefmo ved NTNU til Aftenposten i februar. Det gjør området til et skattkammer, bare man finner tekniske løsninger som er praktiske og lønnsomme.

Spys ut av «skorsteiner»

På havbunnen, i vulkanske områder, finnes såkalt hydrotermale skorsteiner. Disse er bygget opp av mineraler som blir utfelt når varmt vann møter det kalde sjøvannet. Prosessen er slik: Havvann trenger ned i jordens indre gjennom sprekker som har oppstått på grunn av vulkansk aktivitet. Der nede blir vannet varmet opp til flere hundre grader før det stiger opp igjen og spys ut gjennom skorsteinene.

Når det oppvarmede havvannet stiger opp gjennom grunnen, trekker det ut metaller og mineraler på veien og bringer det med opp til havbunnen. I kontakt med det kalde vannet på havbunnen avsettes metallene gull, sølv, sink, bly, kobolt og kobber.

I Trondheim ble det 24. og 25. april arrangert en internasjonal konferanse med 55 deltagere fra ni nasjoner om mineralutvinning i havdypet. Mange land jobber med en slik utvinning, og de har felles utfordringer, ikke minst når det gjelder tekniske utfordringer.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Mineraler for 1000 milliarder funnet på havbunnen ved Svalbard

 2. NORGE

  Dagbok fra helvete

 3. NORGE

  Klassene i barneskolen eser ut

 4. NORGE

  Slik overlister du høstørreten

 5. NORGE

  Forsvarsbygg bruker millioner på PR-konsulenter mens forsvarsbygninger forfaller

 6. NORGE

  Møter en forandret rusomsorg