Norge

Vil ha egne helikoptre for spesialsoldatene

For å kunne drive nasjonal krisehåndtering i fred, krise og krig trenger norske spesialsoldater egne helikoptre. Det sier soldatenes nye sjef.

Den nye ledertroikaen for norske spesialstyrker. Fra v. Eirik Johan Kristoffersen (Hæren), den nye toppsjefen Nils Johan Holte og Tom Robertsen (Sjøforsvaret).
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

De gjorde seg klare til å gripe inn under terroraksjonen i In Amenas i Algerie. De skal trå til i Norge dersom en terrorsituasjon skulle oppstå, i byer eller på offshoreinstallasjoner langs kysten.

Hittil har norske spesialsoldater trent mye sammen med Forsvarets Bell 412-helikoptre på Rygge. Norge har totalt 18 slike miltærhelikoptre.

Men ifølge sjefen for den nylig sammenslåtte organisasjonen for norske spesialstyrker vil disse helikoptrene i en krisesituasjon måtte fokusere på vanlige hærstyrker. Det samme er sitasjonen for de andre våpengrenene i Forsvaret:

  • Helikoptrene som marinen skal få vil være avgjørende for fregattene.
  • Tilgangen på kystvaktens helikoptre er usikker.
  • Redningshelikoptrene skal primært redde liv.

Alvorlig for nasjonal krisehåndtering

Derfor er tilgangen på helikoptre for Norges best trente soldater, spesialsoldatene, kritisk lav.

Det sier sjefen for Forsvarets spesialstyrker (FS), kontreadmiral Nils Johan Holte, i et foredrag i Oslo Militære Samfund mandag kveld.

Norske spesialsoldater har så langt benyttet seg av Forsvarets Bell-helikoptre.

— Min konklusjon er at tilgangen på helikoptre med dagens og den planlagte helikopterparken er kritisk lav. For spesialstyrkenes evne til å understøtte nasjonal krisehåndtering i fred, krise og krig, er dette svært alvorlig, sier Holte.

Les også:

Les også

Forsvaret får ny proffstyrke

I foredraget mandag kveld trekker han frem kriminalitet og terror som har sitt utspring i fattige områder rundt byene som et spesielt område for spesialsoldater.

Slumbasert krim og terror

Holte påpeker at verdens bybefolkning i 2011 passerte verdens rurale befolkning. Og at 30 prosent av dem som bor i byområder bor i slum.

Han viste til den amerikanske forskeren og forfatteren David Kilcullen som sier at mange slike enorme slummer preges av lovløshet og ikke-statlige bevæpnede grupperinger.

Grupperinger som vil utnytte manglende statlig styring til å regjere i slumområder som omkranser de mer kontrollerte bysentrene.

Landegrenser får mindre betydning

Kilcullen beskriver også en voldsom økning av mobiltelefoni og internettilgang, der den største prosentvise endringen skjer i den tredje verden. En eksplosjon av nett-tilknytning endrer militære utfordringer radikalt, der landegrenser får mindre og mindre betydning for terrorist— og kriminelle nettverk.

Spesialsoldater under trening.

— Ut fra Kilcullens analyse vil spesialstyrkenes oppgaver i fremtiden preges av operasjoner i bymiljøer, der de gjerne settes inn fra kysten, og dessuten trening av vennligsinndede sikkerhetsstyrker, mener Holte.

Les også:

Les også

Strøm-Erichsen med flere svar om marinejegerne

Han ser på Afrikas Horn, Midtøsten og Libya som mer sannsynlige områder for fremtidige oppdrag for spesialsoldatene enn Afghanistan.

Gjennom flere år har norske spesialstyrker trent afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul.

Skal beholde sine særpreg

Da daværende forsvarssjef Harald Sunde foreslo å slå sammen spesialstyrkenei én enhet var protestene sterke. Ikke minst fryktet marinen at MJK skulle miste båndene til Sjøforsvaret.

Ifølge Holte skal FSK og MJK få beholde sine særpreg. Han lover at FSK skal få dyrke sin nære tilknytning til Hæren, og MJK til Sjøforsvaret.

Les også

  1. Marinejegerkommandoen skal bistå politiet mot terror

  2. Seiler fra Norge mot Syria for å hente kjemiske våpen