Lege dømt til fire års fengsel for uaktsomt drap på Anne Linell Sundt

Samboeren til Anne Linell Sundt (39) er i Oslo tingrett dømt til fire års fengsel for uaktsomt drap. Kvinnen skal ha blitt medisinert ihjel.

Statsadvokat Andreas Schei fikk fullt medhold i at en 59 år gammel lege må dømmes for uaktsomt drap på kjæresten og samboeren, Anne Linell Sundt.

Dommen for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter er avsagt under dissens. Den 59 år gamle legen dømmes også for brudd på helsepersonelloven, for å ha forfalsket Linells testamente og for forsøk på grovt bedrageri.

Legen er dømt til å betale Anne Linnell Sundts to barn 125.000 kroner hver i oppreisning.

Da saken gikk for Oslo tingrett, erkjente 59-åringen skyld for å dokumentfalsk, men avviste kategorisk at hans handlinger på noen måte kunne ha medvirket til at kvinnen døde. Han nektet også straffskyld for forsøk på grovt bedrageri, ved å forfalske testamentet slik at han ble begunstiget med arven etter kjæresten.

Anne Linell Sundt (39) ble funnet død i stuen etter å ha tatt en overdose sterke, vanedannende medikamenter. Politiet og påtalemyndigheten mente legen var sterkt å bebreide for å ha skrevet ut og gitt samboeren en stadig økende mengde slike preparater, og mente kvinnen ble medisinert i hjel.