Norge

SSB: Flere gjennomfører videregående

Tre av fire elever fra 2012-kullet fullførte videregående skole i løpet av fem år, men forskjellene er store mellom yrkesfag og studieforberedende.

Andelen elever på de studieforberedende programmene som fullførte, økte fra 85,9 til 87,5 prosent fra 2011-kullet til 2012-kullet. Thomas Brun / NTB scanpix

 • NTB

Til sammen fullførte 74,4 prosent av de omkring 66.000 elevene på 2012-kullet sin videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Det er en økning på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kull, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen elever på de studieforberedende programmene som fullførte, økte fra 85,9 til 87,5 prosent fra 2011-kullet til 2012-kullet.

Blant dem som startet på yrkesfag vg1 i 2012 fullførte bare 60,3 prosent innen fem år. Det er en økning på 0,9 prosentpoeng fra året før.

Ved innføring av Kunnskapsløftet høsten 2006 og noen år etter lå andelen elever som gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse, stabilt på om lag 70 prosent.

SSB understreker at gjennomføringsstatistikken ikke viser det endelige omfanget på frafallet i videregående opplæring.

Tall for 2007-kullet viser at ti år etter er andelen uten fullført videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse falt til 20,9 prosent.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Flere fullfører videregående skole

 2. NORGE

  Stadig flere fullfører videregående skole

 3. NORGE

  Flere elever fortsetter i tredje klasse på videregående eller går ut i lære

 4. DEBATT

  Elever i videregående skole bør gis mulighet til å velge en tredje vei

 5. DEBATT

  Et varsko fra videregående skole

 6. NORGE

  Fortsatt lavt fravær i videregående skole