Sakkyndig psykiater dømt for nedlasting av overgrepsfilmer: Kommunene bes vurdere å undersøke barnevernssakene på nytt

Barne- og likestillingsdepartementet oppfordrer nå kommunene til å undersøke om dømt psykiater er benyttet som sakkyndig i barnevernssaker og om disse sakene bør vurderes på nytt.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) avslo å uttale seg om barnevernssaker der den dømte psykiateren var sakkyndig. Nå ønsker departementet hennes at Helsetilsynet skal planlegge hvordan kommunene skal følge opp sakene.

Barne- og ungdomspsykiateren fra Oslo er dømt for å ha lastet ned over 200.000 filmer og bilder av seksuelle overgrep mot barn gjennom 20 år.

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) ber nå Helsetilsynet i samarbeid med fylkesmennene om å sørge for at landets kommuner blir gjort kjent med at mannen i 50-årene er fratatt sin autorisasjon. Samtidig oppfordres kommunene til å undersøke om vedkommende er benyttet som sakkyndig i barnevernssaker, for å se om det foreligger forhold som tilsier at sakene bør vurderes på nytt.

I oppdragsbrevet fra departementet bes Helsetilsynet om å planlegge og beskrive hvordan fylkesmennene og kommunene skal undersøke og følge opp sakene, «herunder behovet for involvering av de private parter» – som oftest foreldrene i en barnevernssak.

– Vi har startet arbeidet med å se på hvordan vi kan få en oversikt over sakene og hvordan gjennomgangen av disse skal foretas, sier avdelingsdirektør Børge Tomter i avdeling for barnevern og sosiale tjenester i Helsetilsynet.

Saken ble tatt opp i BBC-dokumentar

I august viste BBC dokumentaren Norway’s Silent Scandal. Der ble foreldre som hevder de er blitt utsatt for urimelige og ødeleggende vurderinger av denne psykiateren og barnevernet generelt, intervjuet. Dokumentaren finnes også som artikkel og podkast

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) fikk krass kritikk fra flere hold fordi hun avslo å møte BBC-journalisten til et intervju. I et innlegg i Aftenposten forklarte hun avslaget med at hun ikke uttaler seg om enkeltsaker, men også dette fikk hun kritikk for etterpå.

Les innleggene her:

Vurderte kvaliteten på andres arbeid

Den dømte barne- og ungdomspsykiateren var også medlem av Barnesakkyndig kommisjon da han ble arrestert og senere suspendert. Sammen med de andre 13 medlemmene av kommisjonen vurderte han om andre sakkyndiges rapporter holdt godt nok faglig mål.

Katrin Koch, leder i Barnesakkyndig kommisjon

Ingen har oversikt over hvor ofte barne- og ungdomspsykiateren ble brukt som sakkyndig av de 295 barnevernstjenestene i landet før 2010, da Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet. Etter den tid har kommisjonen registrert bare én sak der psykiateren selv har vært sakkyndig. Kommisjonens medlemmer skal ha bred erfaring fra sakkyndig arbeid i barnevernssaker.

Leder av Barnesakkyndig kommisjon, Katrin Koch, mener at barnevernstjenestene som har benyttet barne- og ungdomspsykiateren som sakkyndig med fordel bør gå inn i disse sakene på nytt, og at det er et rimelig spørsmål å stille om hans generelle faglige vurderingsevne har vært påvirket av hans private situasjon.