Norge har importert nesten 100 tonn sauekjøtt fra New Zealand

Av de 390 tonnene kjøtt av lam og sau som har blitt importert til Norge hittil i år, er nesten 100 tonn importert fra New Zealand.

Importen skjer til tross for overfylte kjøttlagre her hjemme, skriver Nationen.

I utgangen av uke 38, 23. september, var det registrert 1.704 tonn kjøtt av lam og sau i Norturas reguleringslager.

Generalsekretær Lars Erik Wallin i småfebøndenes fagorganisasjon Norsk Sau og Geit, mener importen bør begrenses når vi har et så stort overskudd i Norge.

– Markedsregulator Nortura prognoserer med import av 906 tonn i år, fordelt på avtalte kvoter med Island, WTO og SACU. Vi konstaterer at det allerede så langt i år er importert mer enn i hele i fjor, sier han.