Helse Sør-Øst snur i sykehussaken: Foreslår å «belyse» Ullevål som alternativ til Gaustad

For to år siden vedtok Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge ut på Gaustad i stedet. Nå kan det bli en omkamp om hvor Oslos fremtidige sykehus skal bygges.

Slik ser planene for det nye sykehuset på Gaustad ut.

I lang tid har det vært diskusjoner om hvor Oslos nye sykehus skal bygges ut. Tillitsvalgte og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) har kritisert planene om å legge ned Ullevål sykehus til fordel for Gaustad.

Torsdag 31. januar skal styret i Helse Sør-Øst vedta om de skal gå videre med forprosjektet, som har skapt mye blest. Til nå har styret stått på sitt om å bygge ut på Gaustad, til tross for protester fra både helsepersonell og arkitekter.

Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning og at høyblokkene på 60–70 meter, som er planlagt på Gaustad, ikke egner seg for sykehusdrift.

I styrepapirene til møtet 31. januar, som ble publisert fredag ettermiddag, snur styret og foreslår at «Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold».

– Ikke det samme som det vi har bedt om

I forslaget heter det at styret «viser til stemmeforklaring fra de tillitsvalgte ved behandling av konseptrapporten i prosjektets styringsgruppe».

Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt ved OUS, mener vedtaksforslaget ikke samsvarer med det de tillitsvalgte har bedt om.

– Det «å belyse» er ikke det samme som det vi har bedt om, som er en likeverdig konseptfaseutredning av Ullevål, sier han.

– Vi kan heller ikke se at det løser utfordringene knyttet til Groruddalens befolkning og deres tilgang på lokalsykehus, sier Bredeli.

Aftenposten har forsøkt å få en kommentar fra Helse Sør-Øst på hva som menes med å «belyse», men de ønsker ikke å kommentere innholdet i styrepapirene før saken behandles i styremøtet.

– En delseier

Styreleder Rolf Kåresen i folkeaksjonen «Redd Ullevål» betegner forslaget som en delseier.

– Dette er gledelig, men det er fortsatt en god del uklarheter i hva styret egentlig mener. Jeg vil se oppdragsdokumentet for hvordan dette skal gjennomføres før jeg heiser flagget helt til topps, sier Kåresen.

Les også

Frykter forsinkelser for Oslos nye gigantsykehus

– Usikre på hva «belyse» betyr

Planene om nye sykehus i Oslo ble påbegynt allerede i 2013. Styret i Helse Sør-Øst vedtok i juni 2016 å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Planene ble godkjent av helseminister Bent Høie (H).

Det har imidlertid vært store protester mot planene, med Redd Ullevål i spissen. Lene Haug, nestleder i både Helsepartiet og Redd Ullevål, ser forslaget til å belyse Ullevål-alternativet som en halvveis seier, men sier at de er usikre på hva «belyse» betyr.

– Det som må belyses er ikke å flytte Rikshospitalet til Ullevål, men å bygge nybygg på Ullevål og Aker i stedet for ved Rikshospitalet og Aker, sier Haug.

– Oslo trenger en garanti

Senterpartiet, SV og Rødt er imot planene om å legge ned Ullevål og har fremmet et representantforslag om å prioritere nytt sykehus på Aker og gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtens muligheter for samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus.

Kari-Elisabeth Kaski (SV) er ikke sikker på om det nye forslaget fra Helse Sør-Øst vil være en reell vurdering av Ullevål som alternativ.

– Hvis det er tilfelle, er det gode nyheter, men Oslo trenger en garanti for at denne utredningen ikke bare er en avledningsmanøver, sier Kaski.

Kjersti Toppe (Sp) frykter at forslaget blir for lite tydelig.

– Jeg mener at styret i Helse Sør-Øst må forsterke denne bestillingen, og kreve at Ullevåltomten utredes, ikke bare «belyses», sier Toppe.

Aina Stenersen (Frp) mener at forslaget er en liten seier.

– Så registrere jeg som de fleste andre at begrepet er vagt, men vi vil presse Helse Sør-Øst på at vi som Oslo-politikere har krav på å vite hva dette innebærer nå, sier hun.

Også Bjørnar Moxnes (R) er positiv til at det åpnes for Ullevål som alternativ.

– Men vi er ikke i mål. Den eneste garantien for at Ullevål blir utredet, er at stortingsflertallet støtter forslaget fra Rødt, SV og Sp, sier Moxnes.