Nedgangen i anmeldte lovbrudd flater ut

Anmeldte lovbrudd har gått markant ned de siste årene, men nedgangen ser nå ut til å stoppe opp, ifølge politiets ferske rapport for 2018.

OSLO 20190219. Konstituert politidirektør Håkon Skulstad presenterer de nasjonale tallene for anmeldte politisaker i 2018 Foto: Berit Roald / NTB scanpix
  • NTB

– Den markante nedgangen ser nå ut til å ha stagnert, men de mest arbeidskrevende, komplekse sakene fortsetter å øke, sier konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

Det er økning for seksuallovbrudd, voldssaker og hatkriminalitet.

Internett

– Utviklingen er bekymringsfull, spesielt fordi antallet saker øker der barn og unge er innblandet. Vi ser også en økning i voldtekter mot voksne. Noe av økningen i seksuallovbrudd kan skyldes bedre innsats fra politiets side og nye metoder for å avdekke mørketall, sier Skulstad.

Politiet vet også at de mulighetene internett gir for overgrep, har ført til en faktisk økning i antallet seksuallovbrudd.

I 2018 ble det anmeldt 8.374 seksuallovbrudd. Det er en økning på fem prosent fra 2017. Det har vært en økning i anmeldte seksuallovbrudd på 75 prosent de siste fem årene.

Det ble anmeldt 32.882 voldssaker i 2018, en økning på 1,1 prosent fra 2017.

Totalt ble det anmeldt 318.566 saker i 2018. Det er en reduksjon på 0,2 prosent sammenlignet med 2017. Antallet anmeldte lovbrudd har gått tilbake med 14,6 prosent siden 2014.

Nedgang for vinning

Vinningskriminalitet fortsetter å gå tilbake. Denne typen kriminalitet utgår 31,2 prosent av den registrerte kriminaliteten i Norge.

Nedgangen er på 2,3 prosent sammenlignet med 2017.

– En vesentlig årsak til nedgangen de siste årene er færre grove tyverier fra bolig og tyveri fra person på offentlig sted. Dette er kriminalitet som vi vet skaper stor utrygghet for folk flest, og færre slike lovbrudd er positivt, sier Skulstad.

Flinkere til å sikre

Politiet mener at nedgangen skyldes at folk er blitt flinkere til å sikre boligen, og det er blitt et mindre marked for tjuvgods. Samtidig passer politiet bedre på ute i det offentlige rom, særlig i de store byene.

Politiets årlige rapport gir oversikt over antall anmeldte saker, politiets straffesaksbehandling, inndragninger, gjerningspersoner og kriminalitetsutviklingen.

Rapporten inneholder også en oversikt over hvordan det går med arbeidet til politiet, med oppklaringsprosenten og hvor mange saker som ligger i kø for å bli etterforsket.