Norge

Norge vant krabbekrig i Høyesterett – reder varsler internasjonal rettssak

Høyesterett har forkastet anken fra et latvisk fartøy som ble dømt for ulovlig fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard. Rederiet går nå videre med saken.

Snøkrabben er blitt lukrativ art for fiskere i nord. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
  • NTB

Høyesterett konkluderer med at Norge etter folkeretten har eksklusiv rett til å utnytte snøkrabben, og at Svalbardtraktaten ikke er til hinder for å straffe fartøyer som fanger snøkrabbe uten gyldig norsk tillatelse.

Dommen er enstemmig. Den ble avgitt i storkammer torsdag formiddag med elleve dommere til stede.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) sier han er glad for avklaringen.

– Signalet er klokkeklart. Ingen får lov til å fiske snøkrabbe på vår sokkel uten norsk tillatelse.

Latvisk fartøy

Selve saken strekker seg tilbake til januar for to år siden. Den latviske båten Senator ble da tatt i arrest for å ha fanget snøkrabbe i den såkalte fiskevernsonen utenfor Svalbard uten gyldig tillatelse fra norske myndigheter.

Senator hadde med seg lisens fra EU, men rederiet og skipperen ble likevel dømt til bøter og inndraging av en millionsum.

– Rederiet er svært skuffet over utfallet. De vil få dommen oversatt til engelsk og deretter lese den grundig og vurdere om det er grunnlag for foreta seg noe mer, sier forsvarer Hallvard Østgård til NTB.

Tar saken til internasjonal rett

Det er reder Peteris Pildegovics i Senator klar til å gjøre. Han mener avgjørelsen er politisk basert og kaller den en skandale. Han fastslår at de vil ta saken videre til en internasjonal rett, trolig Haag-domstolen, skriver Fiskeribladet.

– Vi har ikke fått lest domsslutningen ennå, men vi gir oss ikke. Denne saken vil bli tatt videre til en internasjonal domstol, sier Peteris Pildegovics til avisen.

– Norge begår et internasjonalt selvmord. Hvilke internasjonale selskaper er villig til å forholde seg til Norge nå, spør Senator-rederen og sier de hadde håpet å komme fram til et forlik begge parter kunne være fornøyd med.

– Vi har både en plan B og en plan C. Jeg kan garanterte at vi går videre med saken, sier han.

Konflikt med EU

Bakteppet er en disputt som har pågått mellom Norge og EU siden 2015.

Norge bestemte seg da for å kaste ut de europeiske krabbefiskerne som hadde begynt å etablere seg i nord. Med de nye reglene skulle kun norske fartøyer få tillatelse til å drive fangst på den lukrative snøkrabben utenfor Svalbard og Norge.

Grepet har provosert EU, som mener likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten gir fiskere fra EU samme rett til å fange snøkrabbe utenfor Svalbard som norske fiskere.

Som mottiltak har EU derfor begynt å utstede egne fangstlisenser til europeiske fartøyer. Det var en slik lisens Senator hadde med seg.

Sedentær art

Nå fastslår Høyesterett at Norge hadde rett til å kaste ut de utenlandske fartøyene.

Det skyldes at snøkrabben regnes som en såkalt sedentær art, det vil si en art som er avhengig av konstant kontakt med havbunnen for å bevege seg. Slike arter reguleres etter reglene for kontinentalsokkelen. Og da er det Norge som bestemmer, uavhengig av Svalbardtraktaten.

– Vi gir ikke fra oss snøkrabben. Det er vi som styrer dette, og vi kommer til å håndheve det strengt, sier Nesvik til NTB.

Les mer om

  1. Høyesterett
  2. Norge
  3. Krabbe